Poronienie

Wygląd przypnij ukryj Poronienie samoistne
abortus
ilustracja
Klasyfikacje
ICD-10

O03

DiseasesDB

29

MedlinePlus

001488

MeSH

D000022

Poronienie (łac. abortus) – wydalenie jaja płodowego przed 22. tygodniem ciąży (od 23. tyg. mówi się o porodzie przedwczesnym) wskutek wydalenia obumarłego zarodka lub płodu.

Terminologia

Epidemiologia

W zależności od źródeł badań:

Etiologia

Etiologia poronienia zależna jest od czasu jego wystąpienia:

Przyczyny poronienia występującego w I trymestrze ciąży (wczesne):

Przyczyny poronienia występującego w II trymestrze ciąży (późne):

Ocena ryzyka poronienia

Bradykardia utrzymująca się u płodu w I trymestrze ciąży niemal zawsze poprzedza poronienie. Innymi wskaźnikami nieprawidłowego rozwoju ciąży i zwiększonego ryzyka jej utraty są: nieprawidłowy wzrost pęcherzyka ciążowego, jego nieregularny kształt, hiperechogenność ścian i wczesne małowodzie. Elementem oceny ultrasonograficznej zagrażającego poronienia o niejasnej wartości predykcyjnej jest obecność krwiaka pozakosmówkowego.

Czułymi wskaźnikami zagrażającego poronienia są estrogeny i β-hCG. W okresie przedkoncepcyjnym w przypadku nawracających poronień istotne są wyniki badań obrazowych narządu rodnego i badanie poziomu przeciwciał antyfosfolipidowych.

Aspekty językowe

W języku polskim nie używa się słowa aborcja w znaczeniu poronienia samoistnego. Zwraca się uwagę na właściwy dobór słów w rozmowach lekarz-pacjentka i lekarz-rodzice w przypadku, gdy ma się do czynienia z kobietą, która poroniła samoistnie. Nawet neutralne słowa medyczne (łyżeczkowanie, czyszczenie jamy macicy, zabieg) mogą zranić kobietę, która przeżywa utratę ciąży. Także termin medyczny wyskrobiny, używany przez lekarzy dla określenia materiału pobranego podczas łyżeczkowania jamy macicy, jest bolesny i nie do zaakceptowania dla kobiety roniącej. Termin medyczny łyżeczkowania jamy macicy o neutralnym charakterze to abrazja.

W języku łacińskim brakuje rozróżnienia na poronienie i aborcję – występuje tylko słowo abortus. W związku z tym w oficjalnych dokumentach także w przypadku poronienia może zostać wypisane słowo abortus.

Określanie dwóch różnych zagadnień medycznych (poronienia i aborcji) tym samym terminem (aborcja, abortus), mieszanie obu terminów (określanie aborcji jako sztuczne poronienie) oraz używanie tych samych określeń dla czynności medycznych w obu przypadkach (zabieg, łyżeczkowanie, czyszczenie jamy macicy) może prowadzić do rozmycia pojęć, mylenia poronienia z aborcją i błędnego nazywania aborcji poronieniem lub odwrotnie.

Zamiast abortusa kościół rzymskokatolicki w Polsce promuje tu termin i ideę dziecka utraconego.

Klasyfikacja ICD10

kod ICD10 nazwa choroby
ICD-10: O03 Poronienie samoistne
ICD-10: O03.0 Poronienie samoistne niezupełne, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy mniejszej (ze stanami w O08.0)
ICD-10: O03.1 Poronienie samoistne niezupełne, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem (ze stanami w O08.1)
ICD-10: O03.2 Poronienie samoistne niezupełne, powikłane zatorem (ze stanami w O08.2)
ICD-10: O03.3 Poronienie samoistne niezupełne, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami (ze stanami w O08.3-O08.9)
ICD-10: O03.4 Poronienie samoistne niezupełne, bez powikłań
ICD-10: O03.5 Poronienie samoistne zupełne lub nieokreślone, powikłane zakażeniem dróg rodnych lub narządów miednicy mniejszej (ze stanami w O08.0)
ICD-10: O03.6 Poronienie samoistne zupełne lub nieokreślone, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem (ze stanami w O08.1)
ICD-10: O03.7 Poronienie samoistne zupełne lub nieokreślone, powikłane zatorem (ze stanami w O08.2)
ICD-10: O03.8 Poronienie samoistne zupełne lub nieokreślone, z innymi lub nie określonymi powikłaniami (ze stanami w O08.3-O08.9)
ICD-10: O03.9 Poronienie samoistne zupełne lub nieokreślone, bez powikłań

Zobacz też

Przypisy

 1. a b c d e f Położnictwo i ginekologia. Tom I Grzegorz H. Bręborowicz (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 111–119 ISBN 83-200-3082-X.
 2. a b c Zbigniew Słomko (red.): Ginekologia T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008, s. 587. ISBN 978-83-200-3608-4.
 3. a b The Johns Hopkins Manual of Gynecology and Obstetrics, wyd. 4, 2012, s. 438–439, ISBN 978-1-4511-4801-5 .
 4. AJ Wilcox, DD Baird, CR Weinberg. Time of implantation of the conceptus and loss of pregnancy. „The New England journal of medicine”. 340 (23), s. 1796–1799, Jun 1999. DOI: 10.1056/NEJM199906103402304. PMID: 10362823
 5. XX. Wang XX. i inni, Conception, early pregnancy loss, and time to clinical pregnancy: a population-based prospective study., „Fertility and sterility”, 79 (3), 2003, s. 577–84, PMID12620443 .
 6. Kwinecka-DmitriewK.D. B. Kwinecka-DmitriewK.D. i inni, Częstość występowania aberracji chromosomowych w materiale z poronień, „Ginekologia Polska”, 81, 2010 .brak strony (czasopismo)
 7. P.C. Arck, M. Rücke, M. Rose, J. Szekeres-Bartho i inni. Early risk factors for miscarriage: a prospective cohort study in pregnant women. „Reproductive biomedicine online”. 17 (1), s. 101–113, lipiec 2008. PMID: 18616898
 8. SaraS. Morgan SaraS., GideonG. Koren GideonG., PinaP. Bozzo PinaP., Is caffeine consumption safe during pregnancy?, „Canadian Family Physician”, 59 (4), 2013, s. 361–362, ISSN 0008-350X, PMID23585600, PMCIDPMC3625078  .
 9. Lisa B.L.B. Signorello Lisa B.L.B., Joseph K.J.K. McLaughlin Joseph K.J.K., Maternal caffeine consumption and spontaneous abortion: a review of the epidemiologic evidence, „Epidemiology (Cambridge, Mass.)”, 15 (2), 2004, s. 229–239, ISSN 1044-3983, PMID15127917  .
 10. Echo Katolickie , echokatolickie.pl  .
 11. Utrata dziecka - Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska , www.diecezjakoszalin.pl  .
 12. UrszulaU. Nowicka UrszulaU., Prawo do pochowania dziecka utraconego w wyniku poronienia wedle ustawodawstwa polskiego I kanonicznego.  
 13. Katolicka Agencja InformacyjnaK.A.I. KAI Katolicka Agencja InformacyjnaK.A.I., W całym kraju obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego | eKAI , eKAI | Portal Katolickiej Agencji Informacyjnej, 15 października 2018  .
Patologia ciąży, porodu i połogu
Ciąża
Ciąża zakończona
poronieniem
Obrzęki, białkomocz
i nadciśnienie tętnicze
Inne, przeważnie
związane z ciążą
Zaburzenia w układzie trawiennym
Dermatozy ciężarnych
Zaburzenia hematologiczne
Zaburzenia układu nerwowego
Płód i jamy
owodniowe
Wody płodowe
Błony płodowe
Krwotoki
Łożysko
Poród
Połóg

Kontrola autorytatywna (choroba):Encyklopedia internetowa: