Polskie odznaczenia (lista)

Wygląd przypnij ukryj

III RP

Ordery

Baretka Nazwa
Order Orła Białego (wzór 1992)
Order Virtuti Militari – Krzyż Wielki
Order Virtuti Militari – Krzyż Komandorski
Order Virtuti Militari – Krzyż Kawalerski
Order Virtuti Militari – Krzyż Złoty
Order Virtuti Militari – Krzyż Srebrny
Order Odrodzenia Polski – Krzyż Wielki
Order Odrodzenia Polski – Krzyż Komandorski z Gwiazdą
Order Odrodzenia Polski – Krzyż Komandorski
Order Odrodzenia Polski – Krzyż Oficerski
Order Odrodzenia Polski – Krzyż Kawalerski
Order Krzyża Wojskowego – Krzyż Wielki
Order Krzyża Wojskowego – Krzyż Komandorski
Order Krzyża Wojskowego – Krzyż Kawalerski
Order Krzyża Niepodległości – Krzyż z Mieczami
Order Krzyża Niepodległości – Krzyż
Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – Krzyż Wielki
Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – Krzyż Komandorski z Gwiazdą
Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – Krzyż Komandorski
Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – Krzyż Oficerski
Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – Krzyż Kawalerski

Odznaczenia państwowe – krzyże

Baretka Nazwa
Krzyż Walecznych – czterokrotnie
Krzyż Walecznych – trzykrotnie
Krzyż Walecznych – dwukrotnie
Krzyż Walecznych
Krzyż Wojskowy – czterokrotnie
Krzyż Wojskowy – trzykrotnie
Krzyż Wojskowy – dwukrotnie
Krzyż Wojskowy
Krzyż Zasługi za Dzielność (wzór 1992)
Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami (wzór 1992)
Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami (wzór 1992)
Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami (wzór 1992)
Krzyż Wolności i Solidarności
Złoty Krzyż Zasługi
Srebrny Krzyż Zasługi
Brązowy Krzyż Zasługi
Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami – dwukrotnie
Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami
Morski Krzyż Zasługi z Mieczami – dwukrotnie
Morski Krzyż Zasługi z Mieczami
Lotniczy Krzyż Zasługi z Mieczami – dwukrotnie
Lotniczy Krzyż Zasługi z Mieczami
Wojskowy Krzyż Zasługi – dwukrotnie
Wojskowy Krzyż Zasługi
Morski Krzyż Zasługi – dwukrotnie
Morski Krzyż Zasługi
Lotniczy Krzyż Zasługi – dwukrotnie
Lotniczy Krzyż Zasługi
Krzyż Świętego Floriana
Krzyż Zesłańców Sybiru
Krzyż Wschodni
Krzyż Zachodni

Odznaczenia państwowe – krzyże (nadawane do 1992)

Baretka Nazwa
Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939
Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino

Odznaczenia państwowe – krzyże (nadawane do 1999)

Baretka Nazwa
Krzyż Armii Krajowej
Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego
Krzyż Batalionów Chłopskich
Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
Krzyż Partyzancki
Krzyż Oświęcimski
Krzyż za udział w Wojnie 1918–1921
Krzyż Bitwy pod Lenino
Śląski Krzyż Powstańczy
Warszawski Krzyż Powstańczy
Wielkopolski Krzyż Powstańczy

Odznaczenia państwowe – medale

Baretka Nazwa
Medal Virtus et Fraternitas
Medal za Ofiarność i Odwagę
Złoty Medal za Długoletnią Służbę
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Odznaczenia państwowe – medale (nadawane do 1992)

Baretka Nazwa
Medal Wojska – czterokrotnie
Medal Wojska – trzykrotnie
Medal Wojska – dwukrotnie
Medal Wojska
Medal Lotniczy – czterokrotnie
Medal Lotniczy – trzykrotnie
Medal Lotniczy – dwukrotnie
Medal Lotniczy
Medal Morski – czterokrotnie
Medal Morski – trzykrotnie
Medal Morski – dwukrotnie
Medal Morski
Medal Morski Polskiej Marynarki Handlowej – czterokrotnie
Medal Morski Polskiej Marynarki Handlowej – trzykrotnie
Medal Morski Polskiej Marynarki Handlowej – dwukrotnie
Medal Morski Polskiej Marynarki Handlowej

Odznaczenia państwowe – medale (nadawane do 1999)

Baretka Nazwa
Medal za Warszawę 1939-1945
Medal za Odrę, Nysę, Bałtyk
Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939”

Odznaczenia państwowe – gwiazdy

Baretka Nazwa
Gwiazda Afganistanu
Gwiazda Czadu
Gwiazda Iraku
Gwiazda Konga
Gwiazda Morza Śródziemnego
Gwiazda Załóg Lotniczych

Odznaczenia resortowe (medale, odznaki – honorowe, pamiątkowe)

Baretka Nazwa
Złoty Medal Wojska Polskiego
Srebrny Medal Wojska Polskiego
Brązowy Medal Wojska Polskiego
Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
Srebrny Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
Złoty Medal Za zasługi dla obronności kraju
Srebrny Medal Za zasługi dla obronności kraju
Brązowy Medal Za zasługi dla obronności kraju
Medal 100-lecia ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Medal 100-lecia utworzenia Akademii Marynarki Wojennej
Medal 30-lecia restytucji Prawosławnego Ordynariatu WP
Medal okolicznościowy Rektora-Komendanta ASzWoj z okazji 100-lecia utworzenia W.S.Woj.
Odznaka Honorowa Służby Kontrwywiadu Wojskowego im. Mariana Rejewskiego
Odznaka okolicznościowa Medal Stulecia Utworzenia Policji Państwowej
Odznaka okolicznościowa Medal 20-lecia Utworzenia Centralnego Biura Śledczego
Odznaka okolicznościowa Medal Trzydziestolecia Powołania Straży Granicznej
Medal imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja
Odznaka okolicznościowa Medal Stulecia Powołania Formacji Ochronnej
Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach"
Medal Komisji Edukacji Narodowej
Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”
Złoty Medal Za Zasługi dla Policji
Srebrny Medal Za Zasługi dla Policji
Brązowy Medal Za Zasługi dla Policji
Złoty Medal Za Zasługi dla Straży Granicznej
Srebrny Medal Za Zasługi dla Straży Granicznej
Brązowy Medal Za Zasługi dla Straży Granicznej
Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis
Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis
Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis
Medal „Pro Bono Poloniae”
Medal „Pro Patria”
Medal „Pro Memoria”
Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1976-2018)
Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1976-2018)
Medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” (od 2018)
Odznaka honorowa „Za zasługi dla bankowości RP”
Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Finansów Publicznych RP”
Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Skarbowości RP
Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Skarbowości RP
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Legislacji
Odznaka honorowa „Zasłużony dla repatriacji”
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą
Odznaka honorowa za Zasługi dla Komunikacji Elektronicznej
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Klimatu
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego
Odznaka Honorowa Primus in Agendo
Odznaka Honorowa Meritis pro Familia
Odznaka honorowa „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”
Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Turystyki”
Odznaka Honorowa "Za zasługi w działaniach poza granicami RP"
Odznaka Honorowa „Bene Merito”
Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Pracy
Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
Odznaka Honorowa Biura Ochrony Rządu
Odznaka honorowa „Medal Honorowy za zasługi dla Żandarmerii Wojskowej
Złota Odznaka „Zasłużony Policjant”
Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”
Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”
LITPOLUKRBRIG Service Cross
Złota Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
Odznaka Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”
Złota Odznaka Honorowa „Podlaski Krzyż Floriański”
Srebrna Odznaka Honorowa „Podlaski Krzyż Floriański”
Brązowa Odznaka Honorowa „Podlaski Krzyż Floriański”
Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (ZOSP RP)
Krzyż Rycerski Św. Floriana „Za Męstwo, Ratowanie Życia I Ochronę Mienia” (ZOSP RP)
Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa (ZOSP RP)
Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa (ZOSP RP)
Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa (ZOSP RP)
Odznaka Honorowa Oddz. Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego "Semper Vigilant"
Złota Odznaka „Za Zasługi w Zwalczaniu Powodzi” (1961–1984)
Srebrna Odznaka „Za Zasługi w Zwalczaniu Powodzi” (1961–1984)
Złota Odznaka „Za zasługi w zwalczaniu powodzi” (1984–2001)
Srebrna Odznaka „Za zasługi w zwalczaniu powodzi” (1984–2001)
Złota Odznaka „Zasłużony dla górnictwa PRL” (1984–2001)
Srebrna Odznaka „Zasłużony dla górnictwa PRL” (1984–2001)
Brązowa Odznaka „Zasłużony dla górnictwa PRL” (1984–2001)
Odznaka „Zasłużony dla Górnictwa RP” (od 2001)
Odznaka Honorowa Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie
Złota Odznaka „Zasłużony dla Energetyki” (do 1996)
Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Energetyki” (do 1996)
Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Energetyki” (do 1996)
Odznaka honorowa „Za zasługi dla Energetyki” (od 2001)
Złota Odznaka „Zasłużony dla Służby Celnej” (2010–2017)
Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Służby Celnej” (2010–2017)
Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Służby Celnej” (2010–2017)
Złota Odznaka „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej” (od 2017)
Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej” (od 2017)
Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej” (od 2017)
Złota Odznaka „Za zasługi dla więziennictwa” (od 2023)
Srebrna Odznaka „Za zasługi dla więziennictwa” (od 2023)
Brązowa Odznaka „Za zasługi dla więziennictwa” (od 2023)
Złota Odznaka „Za zasługi w pracy penitencjarnej” (1996-2022)
Srebrna Odznaka „Za zasługi w pracy penitencjarnej” (1996-2022)
Brązowa Odznaka „Za zasługi w pracy penitencjarnej” (1996-2022)
Złota Odznaka „W Służbie Penitencjarnej” (do 1996)
Srebrna Odznaka „W Służbie Penitencjarnej” (do 1996)
Brązowa Odznaka „W Służbie Penitencjarnej” (do 1996)
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Wymiaru Sprawiedliwości
Odznaka Honorowa PCK „Kryształowe Serce”
Odznaka Honorowa PCK I stopnia
Odznaka Honorowa PCK II stopnia
Odznaka Honorowa PCK III stopnia
Odznaka Honorowa PCK IV stopnia

Odznaczenia samorządów terytorialnych (odznaki honorowe, medale)

Baretka Nazwa
Odznaka Honorowa Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Odznaka honorowa „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Lubuskiego
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski
Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Mazowsza”
Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego
Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego (wstążka uchwalona)
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego (wstążka rzeczywista)
Odznaka honorowa „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”
Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego
Odznaka „Zasłużony dla Warszawy” (baretka umowna)
Odznaka „Honoris Gratia”
Odznaka Honorowa Wrocławia
Odznaka Honorowa Powiatu Aleksandrowskiego
Odznaka Honorowa Zasłużonego dla Powiatu Elbląskiego
Odznaka Honorowa Powiatu Kłodzkiego
Odznaka Honorowa Powiatu Ostrołęckiego
Odznaka Honorowa Powiatu Piaseczyńskiego
Odznaka Honorowa Powiatu Prudnickiego
Medal „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej”
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego
Odznaka Honorowa Powiatu Tureckiego
Medal „Zasłużony dla miasta Mławy”
Odznaka Honorowa Gminy Suwałki
Odznaka Honorowa Gminy Zambrów

II RP (nienadawane)

Baretka Nazwa
Ordery
Order Orła Białego (wzór 1921–1990)
Odznaczenia państwowe – krzyże
Krzyż Niepodległości z Mieczami (wzór 1930)
Krzyż Niepodległości (wzór 1930)
Krzyż Niepodległości z Mieczami (wzór 1959)
Krzyż Niepodległości (wzór 1959)
Krzyż Walecznych – pięciokrotnie (wzór 1941)
Krzyż Walecznych – czterokrotnie (wzór 1941)
Krzyż Walecznych – trzykrotnie (wzór 1941)
Krzyż Walecznych – dwukrotnie (wzór 1941)
Krzyż Walecznych (wzór 1941)
Krzyż Ochotniczy za Wojnę (niewprowadzony)
Krzyż Zasługi za Dzielność (wzór 1928)
Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami (wzór 1942)
Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami (wzór 1942)
Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami (wzór 1942)
Krzyż Zasługi (wzór 1923)
Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej
Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi I stopnia
Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi II stopnia
Krzyż Żołnierzy Polskich z Ameryki
Odznaczenia państwowe – medale i odznaki
Medal Niepodległości (wzór 1930)
Medal Niepodległości (wzór 1959)
Medal za Ratowanie Ginących – dwukrotnie
Medal za Ratowanie Ginących
Medal Ochotniczy za Wojnę (niewprowadzony)
Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921
Wawrzyn Akademicki
Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości
Medal za Długoletnią Służbę (wzór 1938)
Medal 3 Maja
Medal Zwycięstwa (nieoficjalny)
Odznaka Skarbu Narodowego RP
Odznaka Honorowa LOPP

PRL (nienadawane)

Baretka Nazwa
Ordery
Order Budowniczych Polski Ludowej
Order Budowniczych Polski Ludowej (wersja z rozetką)
Order Zasługi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – Wielka Wstęga
Order Zasługi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – Komandoria z Gwiazdą
Order Zasługi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – Komandoria
Order Zasługi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – Złota Oznaka
Order Zasługi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – Srebrna Oznaka
Order Krzyża Grunwaldu I klasy
Order Krzyża Grunwaldu II klasy
Order Krzyża Grunwaldu III klasy
Order Sztandaru Pracy I klasy
Order Sztandaru Pracy II klasy
Odznaczenia państwowe – medale
Złoty Medal Zasłużonym na Polu Chwały
Srebrny Medal Zasłużonym na Polu Chwały
Brązowy Medal Zasłużonym na Polu Chwały
Medal „Za udział w walkach w obronie władzy ludowej”
Medal „Za waszą wolność i naszą”
Medal 10-lecia Polski Ludowej
Medal 30-lecia Polski Ludowej
Medal 40-lecia Polski Ludowej
Medal Rodła
Medal Zwycięstwa i Wolności 1945
Odznaczenia resortowe – medale i odznaki
Medal „Za udział w walkach o Berlin”
Złota Odznaka „Za Zasługi dla Obrony Cywilnej”
Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla Obrony Cywilnej”
Brązowa Odznaka „Za Zasługi dla Obrony Cywilnej”
Odznaka Braterstwa Broni
Złota Odznaka „Za zasługi w ochronie porządku publicznego”
Srebrna Odznaka „Za zasługi w ochronie porządku publicznego”
Brązowa Odznaka „Za zasługi w ochronie porządku publicznego”
Odznaka honorowa „Zasłużony Pracownik Państwowy”
Odznaka "Zasłużony Działacz ORMO"
Złota Odznaka "W Służbie Narodu"
Srebrna Odznaka "W Służbie Narodu"
Brązowa Odznaka "W Służbie Narodu"
Złota Odznaka „Za zasługi w obronie granic PRL”
Srebrna Odznaka „Za zasługi w obronie granic PRL”
Brązowa Odznaka „Za zasługi w obronie granic PRL”
Złota Odznaka "Za Zasługi dla Transportu PRL"
Srebrna Odznaka "Za Zasługi dla Transportu PRL"
Brązowa Odznaka "Za Zasługi dla Transportu PRL"
Złota Odznaka "Za Zasługi dla Celnictwa PRL"
Srebrna Odznaka "Za Zasługi dla Celnictwa PRL"
Brązowa Odznaka "Za Zasługi dla Celnictwa PRL"
Złota Odznaka „Na Straży Pokoju”
Srebrna Odznaka „Na Straży Pokoju”
Brązowa Odznaka „Na Straży Pokoju”
Złota odznaka „Za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej”
Srebrna odznaka „Za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej”
Brązowa odznaka „Za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej”
Odznaka „Zasłużony Funkcjonariusz Pożarnictwa”
Odznaczenia organizacyjne – medale i odznaki
Złoty Medal TPPR „Za Braterską Pomoc”
Srebrny Medal TPPR „Za Braterską Pomoc”
Złoty Medal „Polakom byłym żołnierzom Armii Czerwonej 1941-1945”
Srebrny Medal „Polakom byłym żołnierzom Armii Czerwonej 1941-1945”
Medal im. Ludwika Waryńskiego
Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego
Złota Odznaka "Młodzież dla postępu"
Srebrna Odznaka "Młodzież dla postępu"
Brązowa Odznaka "Młodzież dla postępu"
Złota Odznaka "Za Zasługi dla OHP"
Srebrna Odznaka "Za Zasługi dla OHP"
Brązowa Odznaka "Za Zasługi dla OHP"
Odznaka "Zasłużony Działacz TPPR"
Złota Odznaka "Za Zasługi w Umacnianiu Przyjaźni PRL-ZSRR"
Srebrna Odznaka "Za Zasługi w Umacnianiu Przyjaźni PRL-ZSRR"
Odznaczenie im. Ignacego Solarza
Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla ZMW”
Odznaka „Zasłużonemu Działaczowi Stronnictwa Demokratycznego”

Niepaństwowe (organizacyjne, pamiątkowe, honorowe itp.)

Kombatanckie

Baretka Nazwa
Order Męczeństwa i Zwycięstwa
Order Przelanej Krwi za Ojczyznę
Krzyż Zasługi Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
Krzyż Więźnia Politycznego
Krzyż Zasługi 25-lecia Związku Żołnierzy NSZ
Krzyż Więźnia Politycznego Okresu Stalinowskiego
Krzyż Pamiątkowy Akcji „Burza”
Krzyż Bitwy nad Bzurą
Krzyż Niezłomnych
Krzyż Armii Ludowej
Krzyż Czynu Frontowego 1 i 2 Armii Wojska Polskiego 1943-1945 (ZKRPiBWP)
Kombatancki Krzyż Pamiątkowy „Zwycięzcom” (ZKRPiBWP)
Kombatancki Krzyż Zwycięstwa (ZKRPiBWP)
Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wsch. II RP (ZKRPiBWP)
Odznaka „Za Wybitne Zasługi dla ZKRPiBWP
Odznaka „Za Zasługi dla ZKRPiBWP”
Odznaka Honorowa „Za Rozminowanie Kraju” (ZKRPiBWP) (SSP)
Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Stowarzyszenia Saperów Polskich
Kombatancka Odznaka Jubileuszowa „Polska Niepodległa 1918 – 2018" (ZKRPiBWP)
Krzyż Korpusu Wojska Polskiego
Krzyż Służby Rzeczypospolitej
Krzyż Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników
Krzyż Pamiątkowy „Karpatczyków” (3 DSK)
Medal Pamiątkowy „Karpatczyków”
Medal pamiątkowy 50. rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.
Krzyż Komandorski Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.
Złoty Krzyż Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.
Srebrny Krzyż Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.
Brązowy Krzyż Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.
Krzyż 55 rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.
Krzyż Za zasługi dla Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej POS „Jerzyki”
Krzyż Pamięci Ofiar Banderowskiego Ludobójstwa
Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych RP” I klasy
Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych RP”
Krzyż „95 lat działalności Związku Inwalidów Wojennych RP
Medal W 60-lecie forsowania Nysy Łużyckiej
Krzyż Pamiątkowy 75-lecie forsowania Nysy i Odry Łużyckiej (ZWiRWP)
Medal Pamiątkowy 60-lecia Bitwy pod Lenino
Odznaka Okolicznościowa 65 rocznicy Bitwy pod Lenino
Medal Pamiątkowy "Rocznica Bitwy pod Gruszką"
Odznaka Jubileuszowa XV lecia Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego
Odznaka Jubileuszowa 70 rocznicy Bitwy pod Lenino
Odznaka "Za Zasługi dla Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego"
Krzyż Zasługi ZWiRWP
Odznaka Honorowa „Krzyż Ludowego Wojska Polskiego” (ZWiRWP)
Krzyż Orła 2. Armii Wojska Polskiego (ZWiRWP)
Medal "Pamięci tym co forsowali Nysę i Odrę Łużycką 14-20.04.1945 r." (ZWiRWP)
Krzyż "Weteranom WOP, Rezerwistom SG, Sympatykom" – brązowy, srebrny, złoty, komandoria (ZWiRWP)
Medal okolicznościowy Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego
Odznaczenie Pamiątkowe „Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Honorowa Odznaka Organizacyjna „Za Zasługi dla Związku Piłsudczyków RP
Medal pamiątkowy z okazji 70. rocznicy Powstania Warszawskiego
Krzyż Poległym i Pomordowanym na Wschodzie
Medal Za Zasługi dla Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych RP im. Danuty Siedzikówny "Inki"
Krzyż Służby Niepodległości

Pozostałe

Baretka Nazwa
Międzynarodowy Order Uśmiechu
Missio Reconciliationis (wzór 1.)
Missio Reconciliationis (wzór 2. – obecny)
Odznaka Honorowa Sybiraka
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Związku Sybiraków (I stopnia)
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Związku Sybiraków (I stopnia dwukrotnie)
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Związku Sybiraków (II stopnia)
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Związku Sybiraków (II stopnia dwukrotnie)
Order Ecce Homo
Order Pomiana
Krzyż Wielki Orderu Świętego Stanisława
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Świętego Stanisława
Krzyż Komandorski Orderu Świętego Stanisława
Krzyż Oficerski Orderu Świętego Stanisława
Krzyż Kawalerski Orderu Świętego Stanisława
Złoty Krzyż Zasługi Orderu Świętego Stanisława
Srebrny Krzyż Zasługi Orderu Świętego Stanisława
Medal Wiernej Służby Orderu Świętego Stanisława
Medal pamiątkowy 250-lecia Orderu Świętego Stanisława BM
Medal 25-lecia Restytucji Orderu Świętego Stanisława
Medal 30 lat Restytucji Orderu Świętego Stanisława
Medal V-lecia Konfraterni Orderu Świętego Stanisława w Warszawie
Medal X-lecia Przeoratu Mazowsza Orderu Świętego Stanisława
Medal pamiątkowy X-lecia Komandorii Śląsko-Zagłębiowskiej Orderu Świętego Stanisława
Medal pamiątkowy 15-lecia działalności Orderu Świętego Stanisława na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim
Medal Ustanowienia Komandorii Wrocław-Centrum Królewskiego Orderu Świętego Stanisława BM
Odznaczenie "Za Zasługi dla Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława BM"
Medal 250-lecia Orderu Świętego Stanisława
Order Virtuti Civili I Klasy (Związek Legionistów Polskich)
Order Virtuti Civili II Klasy (Związek Legionistów Polskich)
Medal Zasługi Związku Legionistów Polskich
Złoty Krzyż Oficerski I Klasy 100-lecia Polskich Drużyn Strzeleckich (PDS)
Złoty Krzyż Oficerski II Klasy 100-lecia Polskich Drużyn Strzeleckich (PDS)
Srebrny Krzyż Zasługi 100-lecia Polskich Drużyn Strzeleckich (PDS)
Krzyż 100-lecia Polskich Drużyn Strzeleckich (PDS)
Srebrny Krzyż Legionowy 100-lecia Polskich Drużyn Strzeleckich (PDS)
Medal za zasługi dla "Strzelca" (ZS"S" RP) – brązowy, srebrny, złoty
Medal Związku Strzeleckiego "Strzelec" (ZS"S" RP) – miedziany, brązowy, stop srebra, srebrny, złoty
Krzyż Strzelecki (ZS"S" RP) – brązowy, srebrny, złoty
Złoty Krzyż Zasługi Orderu Świętego Floriana (Małopolski Kapelan Strażaków)
Srebrny Krzyż Zasługi Orderu Świętego Floriana (Małopolski Kapelan Strażaków)
Medal Krzysztofa Konstantego księcia Radziwiłła, Baliwa Polski OSLJ
Złoty Krzyż Humanitarny Błogosławionego Gerarda (Komandoria Dolnośląska OSLJ)
Srebrny Krzyż Humanitarny Błogosławionego Gerarda (Komandoria Dolnośląska OSLJ)
Złoty Medal Subkorpusu Dolnośląskiego Międzynarodowego Korpusu Świętego Łazarza
Srebrny Medal Subkorpusu Dolnośląskiego Międzynarodowego Korpusu Świętego Łazarza
Brązowy Medal Subkorpusu Dolnośląskiego Międzynarodowego Korpusu Świętego Łazarza
Złoty Medal I-SUN-VV „Pro Merite” (Fundacja Międzynarodowe Towarzystwo Weteranów Misji ONZ i Wolontariuszy)
Srebrny Medal I-SUN-VV „Pro Merite” (Fundacja Międzynarodowe Towarzystwo Weteranów Misji ONZ i Wolontariuszy)
Krzyż Zasługi dla Związku Polskich Spadochroniarzy w Niemczech Oddział Berlin
Krzyż Polowy Kościoła Polskokatolickiego
Krzyż im. bp Franciszka Hodura
Medal Miłosierdzia Bożego
Medal „Złote Serce”
Medal „Nauka i Kultura”
Gwiazda Narodzenia NMP
Krzyż Jubileuszowy Organizacji Monarchistów Polskich (OMP)
Krzyż Świętego Kazimierza Królewicza (OMP)
Krzyż Jerozolimski Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (UPUM)
Medal Regenta i Wielkiego Księcia UPUM Aleksandra Podolskiego (UPUM)
Pamiątkowy Krzyż 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem (UPUM)
Medal „Za Zaslugi dla UPUM”
Medal Pamiątkowy 15-lecia działalności UPUM
Medal XXV Lat UPUM
Złoty Medal „Pro Probĭtas” (Collegium Heraldicum Concordiae)
Srebrny Medal „Pro Probĭtas” (Collegium Heraldicum Concordiae)
Brązowy Medal „Pro Probĭtas” (Collegium Heraldicum Concordiae)
Medal Pamięci Ottona von Habsburga (Collegium Heraldicum Concordiae)
Medal Zwycięstwa Polskich Kombatantów (SPK w Brazylii)
Medal Ignacego Paderewskiego (SWAP)
Medal „W 60-lecie forsowania Nysy Łużyckiej”
Medal pamiątkowy „100 lat OSP w Porębie”
Medal pamiątkowy „90 lat OSP w Niegowonicach”
Medal pamiątkowy „90 lat OSP w Rokitnie Szlacheckim”
Odznaka Okolicznościowa 65 rocznicy Bitwy pod Lenino
Odznaka Jubileuszowa 70. Rocznicy Bitwy pod Lenino
Odznaka Jubileuszowa XV lecia Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego
Odznaka pamiątkowa „Bohaterom Forsowania Nysy Łużyckiej 1945”
Złota Odznaka „Za Zasługi dla I Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Warszawie” (ZPS)
Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla I Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Warszawie” (ZPS)
Odznaka Okolicznościowa XX-lecia I Oddziału ZPS w Warszawie (ZPS)
Medal XV-lecia Związku Polskich Spadochroniarzy w Berlinie
Złota Odznaka Jubileuszowa „80 lat OSP w Niegowonicach”
Srebrna Odznaka Jubileuszowa „80 lat OSP w Niegowonicach”
Brązowa Odznaka Jubileuszowa „80 lat OSP w Niegowonicach”
Odznaka Honorowa Krzyż Pamięci Szlaku Nadziei
Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla FSRiWSZRP
Odznaka Hon. „Za Zasługi dla Stow. Kawalerów Orderu Woj. Virtuti Militari”
Odznaka Hon. „Za Zasługi dla Stow. Kawalerów Orderu Woj. Krzyża Grunwaldu”
Odznaka pamiątkowa „Krzyż Solidarności Walczącej”
Złota Oznaka Honorowa Towarzystwa Polonia
Srebrna Oznaka Honorowa Towarzystwa Polonia
Brązowa Oznaka Honorowa Towarzystwa Polonia
Odznaka 30-lecia Polskiego Sadownictwa
Krzyż Komandorski Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
Krzyż Złoty z Gwiazdą „Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”
Krzyż Złoty „Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”
Krzyż Srebrny „Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”
Krzyż Brązowy „Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”
Medal XXX-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
Medal XXXV-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
Medal XL-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
Medal – Krzyż Niepodległości I Klasy z Gwiazdą (NSZZ Policjantów)
Medal – Krzyż Niepodległości II Klasy (NSZZ Policjantów)
Medal 100-lecia Powstania Policji Państwowej (NSZZ Policjantów)
Medal XX-lecia NSZZ Policjantów
Medal XXV-lecia NSZZ Policjantów
Medal 30-lecia Powstania NSZZ Policjantów
Medal 30-lecia Powstania NSZZ Policjantów (odmiana z cyframi rzymskimi)
Złoty Krzyż za Zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego
Srebrny Krzyż za Zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego
Brązowy Krzyż za Zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego
Medal Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego.
Medal XX-lecia NSZZ Pracowników Policji
Medal za Zasługi dla Związku Zawodowego Pracowników Policji
Złota Odznaka Długoletniej Działalności Statutowej SOW
Srebrna Odznaka Długoletniej Działalności Statutowej SOW
Brązowa Odznaka Długoletniej Działalności Statutowej SOW
Złota Odznaka Honorowa SOW
Srebrna Odznaka Honorowa SOW
Brązowa Odznaka Honorowa SOW
Odznaka Zasłużonego dla Jednostki Penitencjarnej (SOW)
Medal Pamiątkowy XXV-lecia NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej
Medal Pamiątkowy XXX-lecia NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej
Medal „Za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic” (SWPFG).
Odznaka Honorowa Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego (TPW)
Odznaka Honorowa im. Krystyny Krahelskiej – Pamięci Powstania Warszawskiego (TPW)
Złota Odznaka „Znak Sokoła”
Srebrna Odznaka „Znak Sokoła”
Brązowa Odznaka „Znak Sokoła”
Złote Odznaczenie im. Janka Krasickiego
Srebrne Odznaczenie im. Janka Krasickiego
Brązowe Odznaczenie im. Janka Krasickiego
Odznaka "Za Zasługi dla Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej"
Odznaka "Za Zasługi dla Warszawskiej Organizacji ZSMP"
Odznaka Honorowa "Za Wybitne Zasługi dla LOK"
Odznaka Honorowa 75-lecia LOK "Za Zasługi"
Odznaka Honorowa 50-lecia LOK "Za Szczególne Zasługi dla LOK"
Gwiazda Wytrwałości
Honorowa Gwiazda Weterana (SKMP ONZ)
Gwiazda Weterana (SKMP ONZ)
Nagroda „Świadek Historii” (IPN)
Medal „Reipublicae Memoriae Meritum” (IPN) – 2015-2020
Złoty Medal „Reipublicae Memoriae Meritum” (IPN) – od 2020
Srebrny Medal „Reipublicae Memoriae Meritum” (IPN) – od 2020
Brązowy Medal „Reipublicae Memoriae Meritum” (IPN) – od 2020
Medal „Za Zasługi dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Aktywnych Rezerwistów” (złoty, srebrny, brązowy)
Medal Pamiątkowy XXV-lecia „Czuwaj” (ZHP)
Złoty Medal im. gen. Józefa Sowińskiego
Srebrny Medal im. gen. Józefa Sowińskiego
Brązowy Medal im. gen. Józefa Sowińskiego
Komandoria Krzyża „W Służbie Bogu i Ojczyźnie”
Medal „Kapituła Katedry Polowej - Zasłużonym”
Krzyż Komandorski Biskupa Polowego Deo et Patriae
Krzyż Złoty Biskupa Polowego Deo et Patriae
Krzyż Srebrny Biskupa Polowego Deo et Patriae
Medal „Milito Pro Christo”
Medal „W służbie Bogu i Ojczyźnie”
Medal „Gloria Intrepidis et Animi Promptis”
Medal Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki
Medal "Gloria Caritas"
Krzyż XXX-lecia Ordynariatu Polowego
Medal 100. Rocznica Urodzin Karola Wojtyły
Medal "Soli Deo Gloria"
Medal „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
Medal „60 Lat Udziału Polski w Misjach Poza Granicami Państwa” (SKMP ONZ)
Medal „25. Rocznica Nadania Siłom ONZ Pokojowej Nagrody Nobla” (SKMP ONZ)
Medal „Zasłużonemu w służbie Pokoju” (SKMP ONZ)
Złoty Medal „Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP
Srebrny Medal „Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP”
Medal „Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP” (baretka ogólna)
Medal 50. rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. (nadawany przez wojewodę)
Medal „Dziedzictwo Kresów Wschodnich”
Medal „Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego”
Medal „Za zasługi w krzewieniu wiedzy obronnej” (TWO)
Medal „Za zasługi dla Fundacji Warszawa Walczy 1939-1945”
Medal im. dr. Henryka Jordana (TPD)
Medal Gloria Medicinae
Złoty Medal „Zasługi Łowieckiej”
Srebrny Medal „Zasługi Łowieckiej””
Brązowy Medal „Zasługi Łowieckiej””
Złoty Medal „Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego”
Srebrny Medal „Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego”
Medal Pamiątkowy 60-lecia Bitwy pod Lenino
Medal 5-lecia Wojsk Obrony Terytorialnej
Medal Pamiątkowy Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku
Medal Pamiątkowy PKW Irak
Medal Pamiątkowy XII zmiany PKW Irak (2022)
Medal Pamiątkowy XVI zmiany PKW EUFOR ALTHEA
Odznaka Pamiątkowa PKW EUFOR/MTT i PKW EUFOR ALTHEA
Medale Pamiątkowe XIX i XXIII zmiany PKW EUFOR ALTHEA
Medal Pamiątkowy XXV zmiany PKW EUFOR ALTHEA
Odznaka Pamiątkowa PKW KFOR (2015)
Odznaka Pamiątkowa XXXV zmiany PKW KFOR
Odznaka Pamiątkowa XXXVI zmiany PKW KFOR
Odznaka Pamiątkowa XXXVII zmiany PKW KFOR
Odznaka Pamiątkowa XXXIX zmiany PKW KFOR
Odznaka Pamiątkowa XLI zmiany PKW KFOR
Odznaka Pamiątkowa XLII zmiany PKW KFOR
Odznaka Pamiątkowa XLIII zmiany PKW KFOR
Odznaka Pamiątkowa XLVI zmiany PKW KFOR
Odznaka Pamiątkowa XLVII zmiany PKW KFOR
Medal Pamiątkowy X zmiany PKW Afganistan Resolute Support
Medal Pamiątkowy XI zmiany PKW Afganistan Resolute Support
Medal Pamiątkowy XII zmiany PKW Afganistan Resolute Support
Medal Pamiątkowy XIII zmiany PKW Afganistan Resolute Support
Medal Pamiątkowy XIII zmiany PKW Afganistan Resolute Support (baretka wariantowa)
Medal Pamiątkowy V zmiany PKW Łotwa
Medal Pamiątkowy VI zmiany PKW Łotwa
Medal Pamiątkowy VII zmiany PKW Łotwa
Medal Pamiątkowy X zmiany PKW Łotwa
Odznaka Pamiątkowa XI zmiany PKW Łotwa
Medal Pamiątkowy VIII zmiany (2021) i X zmiany (2022) PKW Rumunia
Medal Pamiątkowy XII zmiany PKW Rumunia (2023)
Medal Pamiątkowy PKW Liban (2023)
Medal Pamiątkowy II zmiany PKW IRINI (2020)
Medal Pamiątkowy V zmiany PKW IRINI (2022)
Medal Pamiątkowy VII zmiany PKW IRINI (2023)
Medal Pamiątkowy 23 Śląskiego Pułku Artylerii
Medal Pamiątkowy Korpusu Szeregowych Zawodowych Wojsk Lądowych
Medal Pamiątkowy "Za zasługi dla ITWL"
Medal WSK (WKB Meta Lubliniec)
Harcerski Medal Strzelecki
Złoty Medal Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju
Srebrny Medal Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju
Brązowy Medal Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju
Krzyż "Pro Mari Nostro" (LMR)
Porcelanowy Krzyż „Za zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK”
Złoty Krzyż „Za zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK”
Srebrny Krzyż „Za zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK”
Brązowy Krzyż „Za zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK”
Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”
Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”
Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”
Krzyż Honorowy ZHR – SEMPER FIDELIS
Krzyż Honorowy ZHR – PRO AMICO
Złoty Krzyż Zasługi OW PTTK
Srebrny Krzyż Zasługi OW PTTK
Brązowy Krzyż Zasługi OW PTTK
Krzyż Powstania Warszawskiego
Krzyż Waleczności Armii gen. Bułak-Bałachowicza
Medal za Wzorową Służbę na Rzecz Wojska Polskiego (ZOR RP)
Medal Budowniczych Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego (ZOR RP)
Złoty Medal Zasłużony dla Obrony Terytorialnej
Srebrny Medal Zasłużony dla Obrony Terytorialnej
Medal za zasługi dla Kresów
Medal Pamiątkowy 100 lat Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich
Złoty Medal Pamiątkowy 50. Rocznicy Śmierci gen. broni Władysława Andersa
Medal pamiątkowy 5. rocznicy powstania Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich w Rzymie.
Medal "Sport w Służbie Ojczyzny"
Odznaczenie „Serce Legionu” I stopnia: Serce z Kroplą (SHDK Legion)
Odznaczenie „Serce Legionu” II stopnia: Medal Złoty (SHDK Legion)
Odznaczenie „Serce Legionu” III stopnia: Medal Srebrny (SHDK Legion)
Odznaczenie „Serce Legionu” IV stopnia: Medal Brązowy (SHDK Legion)
Krzyż Zasługi w walce z Covid-19 (Klub HDK PCK Serce Górnika)
Medal Pamiątkowy XX Rocznicy Ustanowienia Św. Maksymiliana Marii Kolbego Patronem Honorowym Dawców Krwi w Polsce
Medal Pamięci Polskiego Czynu Zbrojnego - 100 lecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku - Cudu nad Wisłą
Medal za Dobre Serce i Wrażliwość Społeczną (GPR A3B)
Krzyż Zwycięstwa (SKOMPN Zgorzelec)
Krzyż Oficerski Orderu św. Jana Nepomucena
Polski Czarny Krzyż
Order bł. ks. Władysława Miegonia (PCzK)
Złota Odznaka 100-lecia Odzyskania Niepodległości
Krzyż Honorowy PRO Syria za pomoc dla ofiar prześladowań w Syrii
Medal Pamiątkowy 60 lecia Towarzystwa Trzeźwości Transportowców
Złota Odznaka Honorowa Towarzystwa Trzeźwości Transportowców
Medal „Za Zasługi dla Polaków w Kazachstanie”
Medal za Zasługi dla Związku Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich
Medal Zasłużonym Fundacji Regiment
Medal pamiątkowy "100-lecie Powstania Śląskiego"
Medal pamiątkowy "100. rocznicy przejęcia przez Polskę Ziemi Lublinieckiej w posiadanie"
Medal "Krzyż Piaśnicy"
Krzyż św. Jana Pawła II i bł. ks. Stefana kard. Wyszyńskiego
Medal za Zasługi dla Polskiej Dyplomacji (SCAS)
Medal za Pomoc Ofiarom Wojny i Uchodźcom z Ukrainy (SCAS)
Złoty Medal Dziękczynny Miłosierdzia Bożego

Bibliografia

Ordery i odznaczenia państwowe III RPSystem orderowo-odznaczeniowy według starszeństwa
Ordery
Odznaczenia
Dawne odznaczenia wojskowe włączone do systemu odznaczeń państwowych
II RP na obczyźnie
Organizacje PPP
RP-PRL
1944–1989
Odznaczenia resortowe (ministerialne) III RP
PRM
MAP
MEiN
MF
MI
MKiŚ
MKiDN
MON
MRiPS
MRiRW
MRiT
MSiT
MSWiA
MSZ
MS
MZ
inne
organy
i urzędy
wycofane
Zobacz też

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

  1. a b c Ordery i odznaczenia nadawane w czasie wojny i do pięciu lat po niej, obecnie wstrzymane
  2. Odznaczenia nadawane do 16 października 1992, obecnie nadawanie zakończono
  3. a b Odznaczenia nadawane do 8 maja 1999, obecnie nadawanie zakończono
Ordery i odznaczenia państwowe PRL
Ordery
Odznaczenia
państwowe
Odznaki
tytułów
honorowych
Medale
i odznaki
resortowe
Godło Polskiej Rzeczypospolitej LudowejGodło Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Ordery i odznaczenia państwowe II RP i emigracyjne
Ordery
Odznaczenia
Ustanowione
przez władze RP
na obczyźnie
Godło II RzeczypospolitejGodło II Rzeczypospolitej Ordery i odznaczenia I RP, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego
Ordery
Medale i odznaczenia
Ordery kościelne
Herb Rzeczypospolitej Obojga NarodówHerb Rzeczypospolitej Obojga Narodów Polskatematy i zagadnienia
Historia
Geografia
Prawo i ustrój polityczny
Demografia,
bezpieczeństwo
i życie społeczne
Kultura
Gospodarka
Falerystyka
Rodzaj odznaczenia
Elementy insygniów
Formy zredukowane
Lista odznaczeń w
Lista baretek w
Prawo
System odznaczeń w Polsce