Podstawowe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego

Wygląd przypnij ukryj

Podstawowe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego – narzędzie polityki pieniężnej polskiego banku centralnego, służące do regulowania ilości pieniądza na rynku polskim. Określając ich wysokość NBP wpływa na wysokość stóp procentowych rynku międzybankowego, a tym samym na oprocentowanie kredytów i depozytów w bankach komercyjnych.

Do podstawowych stóp procentowych NBP należą:

Zgodnie z Ustawą o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 wysokość stóp procentowych w Polsce ustala Rada Polityki Pieniężnej (RPP). Od 1998 r. RPP ustala stopy, które kształtowały się zgodnie z poniższą tabelą.

Obowiązuje od: Stopa referencyjna Stopa lombardowa Stopa depozytowa Stopa redyskontowa weksli Stopa dyskontowa weksli
1998
26.02.1998 24 27 * 24,5 *
23.04.1998 23 27 * 24,5 *
21.05.1998 21,5 26 * 23,5 *
17.07.1998 19 24 * 21,5 *
10.09.1998 18 24 * 21,5 *
29.10.1998 17 22 * 20 *
10.12.1998 15,5 20 * 18,25 *
1999
21.01.1999 13 17 * 15,5 *
23.09.1999 14 17 * 15,5 *
18.11.1999 16,5 20,5 * 19 *
2000
24.02.2000 17,5 21,5 * 20 *
31.08.2000 19 23 * 21,5 *
2001
01.03.2001 18 22 * 20,5 *
29.03.2001 17 21 * 19,5 *
28.06.2001 15,5 19,5 * 18 *
23.08.2001 14,5 18,5 * 17 *
26.10.2001 13 17 * 15,5 *
29.11.2001 11,5 15,5 * 14 *
01.12.2001 11,5 15,5 7,5 14 *
2002
31.01.2002 10 13,5 6,5 12 *
26.04.2002 9,5 12,5 6,5 11 *
30.05.2002 9 12 6 10,5 *
27.06.2002 8,5 11,5 5,5 10 *
29.08.2002 8 10,5 5,5 9 *
26.09.2002 7,5 10 5 8,5 *
24.10.2002 7 9 5 7,75 *
28.11.2002 6,75 8,75 4,75 7,5 *
2003
30.01.2003 6,5 8,5 4,5 7,25 *
27.02.2003 6,25 8 4,5 6,75 *
27.03.2003 6 7,75 4,25 6,5 *
25.04.2003 5,75 7,25 4,25 6,25 *
29.05.2003 5,5 7 4 6 *
26.06.2003 5,25 6,75 3,75 5,75 *
2004
01.07.2004 5,75 7,25 4,25 6,25 *
29.07.2004 6 7,5 4,5 6,5 *
26.08.2004 6,5 8 5 7 *
2005
31.03.2005 6 7,5 4,5 6,5 *
28.04.2005 5,5 7 4 6 *
30.06.2005 5 6,5 3,5 5,5 *
28.07.2005 4,75 6,25 3,25 5,25 *
01.09.2005 4,5 6 3 4,75 *
2006
01.02.2006 4,25 5,75 2,75 4,5 *
01.03.2006 4 5,5 2,5 4,25 *
2007
26.04.2007 4,25 5,75 2,75 4,5 *
28.06.2007 4,5 6 3 4,75 *
30.08.2007 4,75 6,25 3,25 5 *
29.11.2007 5 6,5 3,5 5,25 *
2008
31.01.2008 5,25 6,75 3,75 5,5 *
28.02.2008 5,5 7 4 5,75 *
27.03.2008 5,75 7,25 4,25 6 *
26.06.2008 6 7,5 4,5 6,25 *
27.11.2008 5,75 7,25 4,25 6 *
24.12.2008 5 6,5 3,5 5,25 *
2009
28.01.2009 4,25 5,75 2,75 4,5 *
26.02.2009 4 5,5 2,5 4,25 *
26.03.2009 3,75 5,25 2,25 4 *
25.06.2009 3,5 5 2 3,75 *
2010
01.01.2010 3,5 5 2 3,75 4
2011
20.01.2011 3,75 5,25 2,25 4 *
06.04.2011 4 5,5 2,5 4,25 *
12.05.2011 4,25 5,75 2,75 4,5 *
09.06.2011 4,5 6 3 4,75 *
2012
10.05.2012 4,75 6,25 3,25 5 *
08.11.2012 4,5 6 3 4,75 *
06.12.2012 4,25 5,75 2,75 4,5 *
2013
10.01.2013 4 5,5 2,5 4,25 *
07.02.2013 3,75 5,25 2,25 4 *
07.03.2013 3,25 4,75 1,75 3,5 *
09.05.2013 3 4,5 1,5 3,25 *
06.06.2013 2,75 4,25 1,25 3 *
04.07.2013 2,5 4 1 2,75 *
2014
09.10.2014 2 3 1 2,25 *
2015
05.03.2015 1,5 2,5 0,5 1,75 *
2016
05.03.2015 1,5 2,5 0,5 1,75 *
2017
05.03.2015 1,5 2,5 0,5 1,75 *
2018
05.03.2015 1,5 2,5 0,5 1,75 *
2019
05.03.2015 1,5 2,5 0,5 1,75 *
2020
18.03.2020 1 1,5 0,5 1,05 1,1
09.04.2020 0,5 1 0 0,55 0,6
29.05.2020 0,1 0,5 0 0,11 0,12
2021
07.10.2021 0,5 1 0 0,51 0,52
04.11.2021 1,25 1,75 0,75 1,3 1,35
09.12.2021 1,75 2,25 1,25 1,8 1,85
2022
05.01.2022 2,25 2,75 1,75 2,3 2,35
09.02.2022 2,75 3,25 2,25 2,8 2,85
09.03.2022 3,50 4 3 3,55 3,
07.04.2022 4,50 5 4 4,55 4,60
06.05.2022 5,25 5,75 4,75 5,30 5,35
09.06.2022 6 6,5 5,5 6,05 6,1
08.07.2022 6,5 7 6 6,55 6,6
08.09.2022 6,75 7,25 6,25 6,80 6,85
2023
07.09.2023 6,00 6,50 5,50 6,05 6,10
05.10.2023 5,75 6,25 5,25 5,80 5,85

Przypisy

  1. Podstawowe stopy procentowe NBP. nbp.pl. .
  2. Art. 12 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1810).
  3. Narodowy Bank Polski – Internetowy Serwis Informacyjny , www.nbp.pl   (pol.).

Linki zewnętrzne