Podatki w Unii Europejskiej

Wygląd przypnij ukryj

Podatki w Unii Europejskiej można podzielić na podatki bezpośrednie i pośrednie. Jedynie podatki pośrednie zostały zharmonizowane, natomiast podatki bezpośrednie są zróżnicowane w poszczególnych krajach członkowskich.

Podatek VAT

Stawka podstawowa (ang. standard rate) podatku VAT nie może być niższa niż 15%, nie ma natomiast ustalonej górnej granicy (obecnie najwyższa stawka w UE i na świecie jest na Węgrzech, wynosi 27%). Dodatkowo każdy kraj członkowski może zastosować tylko jedną stawkę obniżoną (reduced rate) w stosunku do stawki podstawowej. Stawka zerowa VAT (zero rate) może być stosowana jedynie w stosunku do dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz eksportu towarów do krajów trzecich (niebędących członkami UE). Obecnie kraje członkowskie zgodnie z wynegocjowanymi warunkami mogą stosować stawkę przejściową (parking rate). Dla przykładu w Polsce stawką przejściową jest obniżona stawka 8% oraz stawka 5%.

Podatki bezpośrednie w krajach Unii Europejskiej

Dania

Malta

Irlandia

Skala podatkowa w roku 2007
Ponad Do Podatek wynosi
34 000 EUR 20%
34 001 EUR 41% nadwyżki ponad 34 000 EUR

Zobacz też

Przypisy