Podatek od gier

Wygląd przypnij ukryj

Podatek od gier – rodzaj podatku, uregulowanego przez ustawę z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 227, dalej: ustawa).

Zakres podmiotowy opodatkowania

Zgodnie z art. 71 ustawy opodatkowaniu podatkiem od gier podlegają podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych. Obowiązek podatkowy w podatku od gier powstaje z chwilą rozpoczęcia wykonywania działalności. Obowiązek podatkowy kończy się z chwilą zaprzestania wykonywania działalności.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi (zgodnie z art. 73 ustawy):

Zapłata podatku

Podmioty podlegające opodatkowaniu podatkiem od gier są obowiązane do obliczania i wpłacania podatku od gier za okresy miesięczne (art. 75). Podatek od gier jest wpłacany na rachunek właściwej izby celnej w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

Stawki podatku

Stawki podatku, zgodnie z art. 74 ustawy, wynoszą w przypadku:

Przypisy

  1. Za gry losowe uważa się gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne, polegające na odgadywaniu np. wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, zaistnienia różnych zdarzeń itp.

Linki zewnętrzne

System podatkowy w Polsce

Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.