Opodatkowanie jako forma niewolnictwa

Wygląd przypnij ukryj

Opodatkowanie jako forma niewolnictwa – koncepcja głosząca, że opodatkowanie jest wynikiem pozbawienia wolności społeczeństwa i ludzie są zmuszeni do pracy na rzecz rządu oraz jego beneficjentów, a nie tylko dla własnych korzyści.

Zwolennicy

Jednymi ze zwolenników tej teorii są klasyczni anarchiści oraz libertarianie z Międzynarodowego Towarzystwa na rzecz Wolności Indywidualnej. Lew Tołstoj argumentował, że opodatkowanie pracy jest jedną w trzech faz ustroju niewolniczego obok „niewolnictwa ziemi” oraz „osobistego niewolnictwa”. Jako dowód, że ta teoria istnieje od wieków, dziennikarz Gail Buckley w swojej książce American Patriots napisał, że w oczach Brytyjczyków amerykańskie kolonie istniały tylko dla dobra ich kraju, natomiast Amerykanie postrzegali wszelkie rodzaje opodatkowania jako niewolnictwo.

Argument Roberta Nozicka

Amerykański filozof Robert Nozick w swojej książce pod tytułem "Anarchia, państwo, utopia" napisał na temat opodatkowania:

Opodatkowanie zapłaty za pracę stoi na równi z pracą przymusową. Niektórzy uważają tę tezę za prawdziwą w sposób oczywisty: zabieranie zapłaty za n godzin pracy przypomina zabieranie komuś n godzin pracy; jest niczym zmuszanie kogoś do pracy przez n godzin nie dla swoich celów.

Argument Thomasa Rusticiego

Egipscy chłopi pojmani za niepłacenie podatków za czasów Starego Państwa

Profesor Thomas Rustici z George Mason University zilustrował nakładanie podatków jako niewolnictwo w następujący sposób. Porównał on dwa przypadki utraty zarobionych pieniędzy. W pierwszym przypadku osoba A okrada osobę B z pięćdziesięciu dolarów. W drugim natomiast osoba A głosuje na polityka, który opodatkowuje B w celu redystrybucji pięćdziesięciu dolarów dla pozostającego w trudnej sytuacji życiowej A. Oba przykłady obejmują użycie siły, jednak drugi scenariusz jest według Rusticiego gorszy, ponieważ za pośrednictwem państwa, A jest upoważniony do wielokrotnego pobierania pieniędzy od innych osób, co czyni je de facto niewolnikami.

Kontrargumenty

Przeciwnicy takowego poglądu podkreślają, iż różnica pomiędzy niewolnictwem a opodatkowaniem leży w umotywowaniu i skutkach - przeznaczeniu podatków na publiczne dobra, których opodatkowani są współwłaścicielami.

Opodatkowanie jako kradzież

Zbliżoną koncepcją jest postrzeganie pobierania podatków jako kradzieży. Na jej poparcie przeprowadza się eksperyment myślowy dotyczący analogii pomiędzy demokratycznym umocowaniem systemu podatkowego a napadem przeprowadzonym przez gang. Eksperyment w jednej z wersji polega na zadaniu następujących pytań: "Czy kradzieżą jest przywłaszczenie samochodu przez pięciu ludzi?", "Co jeśli gang dziesięciu osób zagłosuje czy zabrać samochód, pozwalając głosować również właścicielowi?", "Co jeśli 1000 osób zagłosuje za zabraniem ofierze samochodu i oddaniu go potrzebującemu?". Brak ostrej granicy prowadzi do konkluzji, iż każde opodatkowanie to kradzież.

Zobacz też

Przypisy

  1. Jean Baptiste Say: Traktat o ekonomii politycznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960, s. 760, 765.
  2. http://www.christianaid.org.uk/images/Tax-Morality-Report-J2951.pdf
  3. Napolitano, Andrew B. (October 18, 2011). "Chapter 13 Theft by Any Other Name". It Is Dangerous to Be Right When the Government Is Wrong: The Case for Personal Freedom. Thomas Nelson Inc. s. 221–225. ISBN 978-1-59555-350-8.

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Anarchizm
Nurty
Anarchizm w historii
Teoretycy i działacze
Organizacje
Tematy powiązane

Symbolika anarchistyczna