Ministerstwo Skarbu Państwa

Wygląd przypnij ukryj Ministerstwo Skarbu Państwa
Ilustracja
Budynek ministerstwa, widok od strony ul. Kruczej
Państwo

 Polska

Data utworzenia

13 lipca 1990

Data likwidacji

31 marca 2017

Siedziba

Warszawa

Ostatni kierownik ministerstwa

Henryk Kowalczyk

Likwidator

Anna Mańk

Adres
ul. Krucza 36/ul. Wspólna 6
00-522 Warszawa
Położenie na mapie WarszawyMapa konturowa Warszawy, w centrum znajduje się punkt z opisem „Ministerstwo Skarbu Państwa”Ministerstwo Skarbu PaństwaMinisterstwo Skarbu Państwa
Położenie na mapie PolskiMapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Ministerstwo Skarbu Państwa”Ministerstwo Skarbu PaństwaMinisterstwo Skarbu Państwa
Położenie na mapie województwa mazowieckiegoMapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Ministerstwo Skarbu Państwa”Ministerstwo Skarbu PaństwaMinisterstwo Skarbu Państwa
Ziemia52°13′42,031″N 21°01′05,243″E/52,228342 21,018123
Strona internetowa
Tzw. dzielnica ministerstw w Warszawie w latach 60., po lewej widoczny budynek późniejszego Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Państwowej Agencji Atomistyki

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) – polskie ministerstwo istniejące w latach 1990–2017, początkowo jako Ministerstwo Przekształceń Własnościowych zajmujące się procesami prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i spółek Skarbu Państwa, po rozszerzeniu kompetencji w 1996 kontynuowało pracę pod zmienioną nazwą. Zakończyło działalność 31 grudnia 2016.

Nazwy i uprawnień MSP nie należy mylić z istniejącym w latach 1807–1831 Ministerstwem Przychodów i Skarbu ani z Ministerstwem Skarbu z lat 1918–1950 (były one odpowiednikiem kompetencyjnym działającego od 1950 Ministerstwa Finansów).

Siedziba Ministerstwa Skarbu Państwa znajdowała się w gmachu położonym pomiędzy ulicami Żurawią, Kruczą i Wspólną w Warszawie, w obrębie tzw. dzielnicy ministerstw, pod podwójnym adresem ul. Krucza 36/ul. Wspólna 6.

Struktura organizacyjna

Komórki samodzielne

Departamenty

Biura

Delegatury

Henryk Kowalczyk symbolicznie likwiduje ministerstwo, 3 stycznia 2017

Do 30 kwietnia 2012 oprócz centrali resortu funkcjonowało 13 delegatur terenowych Ministra Skarbu Państwa zlokalizowanych w większości miast wojewódzkich:

 1. Delegatura w Białymstoku dla województwa podlaskiego.
 2. Delegatura w Ciechanowie dla województwa mazowieckiego.
 3. Delegatura w Gdańsku dla województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
 4. Delegatura w Katowicach dla województwa śląskiego.
 5. Delegatura w Kielcach dla województwa świętokrzyskiego.
 6. Delegatura w Krakowie dla województwa małopolskiego.
 7. Delegatura w Lublinie dla województwa lubelskiego.
 8. Delegatura w Łodzi dla województwa łódzkiego.
 9. Delegatura w Poznaniu dla województw wielkopolskiego i lubuskiego.
 10. Delegatura w Rzeszowie dla województwa podkarpackiego.
 11. Delegatura w Szczecinie dla województwa zachodniopomorskiego.
 12. Delegatura w Toruniu dla województw kujawsko-pomorskiego.
 13. Delegatura we Wrocławiu dla województw dolnośląskiego i opolskiego.

Na podstawie ustawy z dnia 16 marca 2012 o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, delegatury terenowe MSP przestały istnieć.

Zadania

Do kompetencji Ministerstwa Skarbu Państwa należało:

Historia

Resort uruchomiony został 13 lipca 1990 ustawą o utworzeniu urzędu Ministra Przekształceń Własnościowych. Do zakresu działania ministra zaliczono wówczas m.in. realizację zadań związanych z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych oraz współpracę z organami i organizacjami w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw prywatnych. Powstanie ministerstwa było kontynuacją działań rozpoczętych w październiku 1989, kiedy powołano na stanowisko pełnomocnika rządu ds. przekształceń własnościowych Krzysztofa Lisa.

W wyniku tzw. reformy centrum, 30 września 1996 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych zakończyło działalność, a dzień później w jego miejsce powołano Ministerstwo Skarbu Państwa, które zachowało kompetencje MPW, a także przejęło dodatkowe zadania i kompetencje innych ministerstw, urzędów centralnych i państwowych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania praw z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa. Nowy resort określił się jako bezpośrednia kontynuacja ministerstwa przekształceń.

We wrześniu 2016, po odwołaniu ze stanowiska ministra Dawida Jackiewicza przystąpiono do likwidacji resortu. Do końca roku ministerstwem kierował członek Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. MSP zakończyło działalność 31 grudnia 2016. Nazajutrz, 1 stycznia 2017 ministerstwo postawiono w stan likwidacji (pod oficjalnym szyldem Ministerstwo Skarbu Państwa w likwidacji). Weszły też w życie w tym samym dniu rozpoczynające proces likwidacyjny ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym i ustawy – przepisów wprowadzających ustawę. Od 5 stycznia za postępowanie likwidacyjne odpowiedzialna była Anna Mańk. Proces ten zakończył się 31 marca 2017.

15 listopada 2019 roku zostało utworzone Ministerstwo Aktywów Państwowych, które zgodnie z uchwaloną przez Sejm 23 stycznia 2020 roku nowelizacją ustawy o działach administracji rządowej jest kompetencyjnym odpowiednikiem zlikwidowanego w 2017 roku Ministerstwa Skarbu Państwa.

Lista ministrów

Zobacz też

Przypisy

 1. Jako Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, od 1 października 1996 Ministerstwo Skarbu Państwa.
 2. a b c Ministerstwo Skarbu Państwa: Poprzedni ministrowie. . .
 3. Dz.U. z 1990 r. nr 51, poz. 299
 4. Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 558
 5. Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 559
 6. Tomasz Sąsiada: Likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa. Ministrowie będą zarządzać 432 spółkami. .
 7. Dz.U. z 2024 r. poz. 125
 8. Dz.U. z 2016 r. poz. 2260
 9. Premier powołała Likwidatora Ministerstwa Skarbu Państwa w likwidacji. . .
 10. Tomasz Sąsiada: Ministerstwo Skarbu Państwa przestaje istnieć. .
 11. Gazeta Prawna: Kowalczyk: Kończy się proces likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa. .
 12. Podstawowe informacje - Ministerstwo Aktywów Państwowych - Portal Gov.pl , Ministerstwo Aktywów Państwowych  .
 13. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 284)

Linki zewnętrzne

Ministrowie skarbu państwa III Rzeczypospolitej

Godło Polski

Ministerstwa w III Rzeczypospolitej
Obecne
Byłe

Godło Polski

Kontrola autorytatywna (Ministerstwa w III Rzeczypospolitej):