Lista flag Polski

Wygląd przypnij ukryj Flaga Polski Flaga Marynarki Wojennej Flaga Polski z Godłem Polscy żołnierze w strojach galowych na paradzie z okazji Dnia Republiki we Włoszech Proporzec Marynarki Wojennej Bandera Marynarki Wojennej Bandera wojenna Znak dowódcy okrętu

Lista flag Polski, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa polskiego, jak i poprzez poszczególne zarządzenia ministrów.

Urzędowe zmiany koloru czerwonego na flagach Polski

1831

Uchwała sejmowa z 1831 roku nie precyzowała jaki odcień czerwieni ma być używany na nowo ustanowionej fladze.

1919, 1921

Uchwała Sejmu z roku 1919 także nie precyzowała tej kwestii. Dopiero w 1921 roku ukazała się wydana przez Ministerstwo Spraw Wojskowych, opracowana przez Stanisława Łozę broszura pt. Godło i barwy Rzeczypospolitej Polskiej z wizualną prezentacją znaków Państwa Polskiego. Czerwień na fladze narodowej w załączniku miała odcień karmazynu.

Karmazynowy odcień czerwieni (określany także jako szkarłat albo karmin) można uznać za najbardziej polski spośród wszystkich barw używanych na flagach państwowych na przestrzeni wieków. W życiu publicznym używany był głównie przez magnaterię, często nazywaną „karmazynową szlachtą”.

W XVIII wieku za barwy narodowe zaczęto uważać karmazynowo-granatowe, które jednak nie były używane w formie flagi. Kolory te pojawiały się na mundurach wojskowych i wojewódzkich. Używała ich konfederacja barska (1768–1772).
W urzędowej broszurze z 1921 roku ze wzorami wszystkich używanych wtedy flag i bander, czerwień miała właśnie odcień karmazynowy.

1927, 1955

Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 1927 roku odcień czerwieni został zmieniony na cynober. Nowe rozporządzenie weszło w życie z dniem 28 marca 1928 roku. W nowym rozporządzeniu warunkowo zezwolono jednak na użytkowanie dotychczasowych flag do dnia 28 marca 1930 roku.
Na mocy rządowego dekretu o godle i barwach z 7 grudnia 1955 utrzymany został cynober.

Od 1980

W styczniu 1980 postanowiono wprowadzić nowy odcień czerwieni, który opisany został przy pomocy przestrzeni barw CIELUV.
(...) w styczniu 1980 wprowadzono nowy, używany do dziś odcień czerwieni. Określono go (...) za pomocą współrzędnych trójchromatycznych barw x (0,570), y (0,305), ich składowej Y (16,0) oraz dopuszczalnej różnicy barwy E (8,0) w przestrzeni barw CIE:1976 (L * u * v *) ustalonej według wzoru CIELUV przy iluminacji C i geometrii pomiarowej d / 0.

Flagi narodowe

Wygląd Nazwa Konstrukcja Użycie
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej Flaga Rzeczypospolitej Polskiej Prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego (przy umieszczaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej w układzie pionowym kolor biały umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu).
Stosunek: 5:8
 
Każdy ma prawo używać barw Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń; bandera śródlądowego transportu wodnego.
Flaga z godłem Rzeczypospolitej Polskiej Flaga z godłem Rzeczypospolitej Polskiej prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, z umieszczonym pośrodku białego pasa godłem Rzeczypospolitej Polskiej.
Stosunek: 5:8
National flag 
Przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne oficjalne przedstawicielstwa i misje za granicą, a także kierownicy tych przedstawicielstw, urzędów i misji; cywilne lotniska i lądowiska; cywilne samoloty komunikacyjne podczas lotów za granicą; kapitanaty (bosmanaty) portów; polskie statki morskie jako banderę, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi.

Flagi wojskowe

Flagi używane przez wszystkie rodzaje sił zbrojnych

Pierwotnie przeznaczone tylko dla użytku Marynarki Wojennej, jednak w roku 2005 na mocy rozporządzenia wydanego przez Ministra Obrony Narodowej stały się dostępne dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Wznoszone na maszty w celu zaznaczenia obecności i okazania szacunku dla najwyższych osobistości cywilnych i wojskowych: prezydenta RP, który ex officio jest także zwierzchnikiem Narodowych Sił Zbrojnych; Ministra Obrony Narodowej, który kieruje Siłami Zbrojnymi RP w czasie pokoju; Marszałka Polski, jako najwyższego stopniem w Wojsku Polskim; oraz szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Wygląd Nazwa Konstrukcja Użycie
Proporzec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Proporzec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Płat tkaniny barwy czerwonej z wizerunkiem orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej umiejscowionym pośrodku płata, w obramowaniu wężyka generalskiego.
Stosunek: 5:6
Flagi Ministra Obrony Narodowej, Marszałka Polski i Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego można podnosić na maszt w miejscu ich urzędowania oraz eksponować w gabinecie i w innych pomieszczeniach służbowych. Flagi podnosi się również na okręcie lub jednostce pomocniczej Marynarki Wojennej, na których przebywają te osoby.
Flaga MON Flaga Ministra Obrony Narodowej prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku długości białego pasa, mierzonej od liku przydrzewcowego do wierzchołka wcięcia między językami, jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej. Pośrodku długości czerwonego pasa, pod herbem, jest umieszczona kotwica koloru białego z przeplecioną liną kotwiczną zwiniętą w kształcie litery „S”, skrzyżowana w połowie swojej długości z lufą armatnią koloru żółtego.
Stosunek: 5:8
Flaga Marszałka Polski Flaga Marszałka Polski Prostokątny płat tkaniny barwy czerwonej, obramowany dookoła dwiema wstęgami białymi, między którymi jest umieszczona wstęga czerwona. Pośrodku płata jest umieszczony wizerunek orła Marszałka Polski.
Stosunek: 5:6
Flaga Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Flaga szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Prostokątny płat tkaniny barwy czerwonej, obramowany dookoła dwiema wstęgami białymi, między którymi jest umieszczona wstęga czerwona. Pośrodku płata jest umieszczony wizerunek orła generałów.
Stosunek: 5:6

Wojska Lądowe

Wygląd Nazwa Konstrukcja Użycie
Flaga Sił Lądowych Flaga Wojsk Lądowych Prostokątny płat tkaniny czerwonej o barwie Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku płata flagi jest umieszczony wizerunek Orła Wojsk Lądowych
Stosunek: 10:21
Flaga Wojsk Lądowych Rzeczypospolitej Polskiej jest ich znakiem honorowym, podnoszonym w rejonach stacjonowania jednostek wojskowych. Uroczyste podniesienie flagi ma miejsce podczas wojskowych świąt; wizyt wysokich władz cywilnych, wojskowych lub przedstawicieli innych państw. Wznoszona razem z flagami pozostałych rodzajów Sił Zbrojnych w dniu 15 sierpnia, z okazji uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Flagi dowódców (komendantów, szefów) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Wygląd Nazwa Konstrukcja Użycie
Flaga Dowódcy Garnizonu Warszawa Prostokątny płat tkaniny barwy ciemnoniebieskiej nawiązującej do tradycyjnych barw piechoty, które zostały umieszczone na otokach czapek garnizonowych Dowództwa. Pośrodku płata umieszczona jest środkowy element odznaka pamiątkowa Dowództwa (herb Warszawy, liście laurowe i skrzyżowane szable). Stosunek: 5:6 Podnoszone na maszt w miejscu urzędowania dowódców (komendantów, szefów) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej; eksponowane w gabinecie oraz w innych pomieszczeniach służbowych w miejscu urzędowania dowódców (komendantów, szefów) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej; Podnoszone na okręcie lub jednostce pomocniczej Marynarki Wojennej, na których przebywają te osoby.
Flaga Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej Prostokątny płat tkaniny barwy szkarłatnej – tradycyjnej barwy Żandarmerii Wojskowej. Pośrodku płata umieszczone są złote litery „ŻW” oraz znak karabinierów konnych z czasów Powstania Listopadowego.
Stosunek: 5:6

Marynarka Wojenna

Wygląd Nazwa Konstrukcja Użycie
Bandera wojenna Bandera wojenna Prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku długości białego pasa, mierzonej od liku przydrzewcowego do wierzchołka wcięcia między językami, jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej.
Stosunek: 10:21
 Flag terminology#National flag variants by use
Bandera wojenna symbolizuje tradycje Marynarki Wojennej, męstwo, honor oraz gotowość załogi jednostki pływającej do obrony Ojczyzny i jej praw na morzu. Bandera podniesiona na jednostce pływającej jest znakiem przynależności tej jednostki do Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej.
Proporzec Marynarki Wojennej Proporzec Marynarki Wojennej Prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Pośrodku płata jest umieszczony krzyż kawalerski. Jego ramiona położone na białym pasie są koloru czerwonego, a ramiona położone na pasie czerwonym koloru białego. Pośrodku krzyża, w kręgu czerwonym, jest umieszczone zbrojne ramię.
Stosunek: 4:5
Proporzec Marynarki Wojennej, jako symbol męstwa i niezłomnego ducha bojowego załogi okrętu, nawiązuje do szczytnych dziejów i tradycji oręża polskiego na morzu. Proporzec Marynarki Wojennej podnosi się na okrętach wojennych. Podnoszony podczas niedziel, świąt oraz z powodu innych specjalnych okazji; podczas przebywania na obcych wodach terytorialnych wznoszony codziennie.
Flaga Marynarki Wojennej Flaga Marynarki Wojennej Prostokątny płat tkaniny czerwonej o barwie Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku płata flagi jest umieszczony wizerunek Orła Marynarki Wojennej.
Stosunek: 10:21
Flaga Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej jest jej znakiem honorowym. Uroczyste podniesienie flagi ma miejsce podczas wojskowych świąt; wizyt wysokich władz cywilnych, wojskowych lub przedstawicieli innych państw. Wznoszona razem z flagami pozostałych rodzajów Sił Zbrojnych w dniu 15 sierpnia, z okazji uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
Znak dowódcy okrętu Znak dowódcy okrętu Wstęga o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakończona dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Przy przednim liku jest umieszczony krzyż kawalerski. Jego ramiona położone na białym pasie są koloru czerwonego, a ramiona położone na pasie czerwonym koloru białego.
Stosunek: 1:25
Znak dowódcy okrętu symbolizuje tradycje Marynarki Wojennej oraz oznacza, że okręt jest dowodzony przez oficera Marynarki Wojennej i znajduje się w kampanii.
Bandera jednostek pomocniczych MW Bandera jednostek pomocniczych MW Prostokątny płat tkaniny barwy niebieskiej. W górnym rogu płata, przy liku przydrzewcowym, jest umieszczony wizerunek bandery wojennej.
Stosunek: 3:5
Jednostki pływające, nie uprawnione do używania bandery wojennej, podnoszą w jej miejsce banderę jednostek pomocniczych Marynarki Wojennej.
Flaga lotnisk (lądowisk) Marynarki Wojennej Flaga lotnisk (lądowisk) Marynarki Wojennej Prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Pośrodku białego pasa jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej. W części białego pasa, pomiędzy godłem Rzeczypospolitej Polskiej a brzegiem przydrzewcowym, jest umieszczona szachownica lotnicza. Na pasie czerwonym pod szachownicą jest umieszczona kotwica koloru białego, przepleciona liną kotwiczną zwiniętą w kształcie litery „S”.
Stosunek: 5:8
Flagę lotnisk (lądowisk) Marynarki Wojennej podnosi się przy stanowisku dowodzenia na stałych i polowych lotniskach (lądowiskach) Marynarki Wojennej.
Flagi używane w Marynarce Wojennej
Wygląd Nazwa Konstrukcja Użycie
Flaga Dowódcy Marynarki Wojennej Flaga dowódcy Marynarki Wojennej Prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku długości białego pasa, mierzonej od liku przydrzewcowego do wierzchołka wcięcia między językami, jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej. Pośrodku długości czerwonego pasa, pod godłem Rzeczypospolitej Polskiej, jest umieszczona kotwica koloru białego z liną kotwiczną zwiniętą w kształcie litery „S”.
Stosunek: 5:6
Flagi Dowódcy Marynarki Wojennej, admirała, admirała floty, wiceadmirała, kontradmirała, generałów oraz proporczyki Szefa Sztabu Marynarki Wojennej, dowódcy flotylli, dowódcy dywizjonu, dowódcy grupy podnosi się na okręcie wojennym lub jednostce pomocniczej Marynarki Wojennej, na których osoby honorowane tymi znakami przebywają oficjalnie.
Flaga admirała Flaga admirała Prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku długości białego pasa, mierzonej od liku przydrzewcowego do wierzchołka wcięcia między językami, jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej. Na czerwonym pasie, w pobliżu liku przydrzewcowego, są umieszczone cztery gwiazdy pięcioramienne koloru białego, ułożone w romb.
Stosunek: 5:6
Flaga admirała floty Flaga admirała floty Prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku długości białego pasa, mierzonej od liku przydrzewcowego do wierzchołka wcięcia między językami, jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej. Na czerwonym pasie, w pobliżu liku przydrzewcowego, są umieszczone trzy gwiazdy pięcioramienne koloru białego, ułożone w trójkąt równoboczny w taki sposób, aby dwie z nich były w jednakowej odległości od tego liku.
Stosunek: 5:6
Flaga wiceadmirała Flaga wiceadmirała Prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku długości białego pasa, mierzonej od liku przydrzewcowego do wierzchołka wcięcia między językami, jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej. Na czerwonym pasie, w pobliżu liku przydrzewcowego, w jednakowej odległości od tego liku, są umieszczone dwie gwiazdy pięciopromienne koloru białego.
Stosunek: 5:6
Flaga kontradmirała Flaga kontradmirała Prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku długości białego pasa, mierzonej od liku przydrzewcowego do wierzchołka wcięcia między językami, jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej. Na czerwonym pasie, w pobliżu liku przydrzewcowego, jest umieszczona pośrodku gwiazda pięciopromienna koloru białego.
Stosunek: 5:6
Flaga generała Flaga generała Prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku długości białego pasa, mierzonej od liku przydrzewcowego do wierzchołka wcięcia między językami, jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej. Pośrodku długości czerwonego pasa, pod godłem Rzeczypospolitej Polskiej, są umieszczone dwie skrzyżowane lufy armatnie, a pod nimi kula. Lufy i kula są koloru żółtego.
Stosunek: 5:6
Proporczyki używane w Marynarce Wojennej
Wygląd Nazwa Konstrukcja Użycie
Pennant of the Chief of the Naval Staff Proporczyk szefa Sztabu Marynarki Wojennej Proporczyki z płata tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej, zakończone „jaskółczymi ogonami” o ustalonych kolorach dla Szefa Sztabu Marynarki Wojennej – czerwony; dowódcy flotylli – biały; dowódcy dywizjonu – niebieski; dowódcy grupy – zielony. Podnoszone na okręcie lub jednostce pomocniczej Marynarki Wojennej, na których osoby honorowane tymi znakami przebywają oficjalnie.
Proporczyk dowódcy flotylli Proporczyk dowódcy flotylli
Proporczyk dowódcy dywizjonu Proporczyk dowódcy dywizjonu
Proporczyk dowódcy grupy Proporczyk dowódcy grupy

Siły Powietrzne

Wygląd Nazwa Konstrukcja Użycie
Flaga Sił Powietrznych Flaga Sił Powietrznych Prostokątny płat tkaniny czerwonej o barwie Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku płata flagi jest umieszczony wizerunek Orła Lotnictwa Wojskowego.
Stosunek: 10:21
Flaga Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej jest ich znakiem honorowym. Uroczyste podniesienie flagi ma miejsce podczas wojskowych świąt; wizyt wysokich władz cywilnych, wojskowych lub przedstawicieli innych państw. Wznoszona razem z flagami pozostałych rodzajów Sił Zbrojnych w dniu 15 sierpnia, z okazji uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
Szachownica lotnicza Szachownica lotnicza Biało-czerwona szachownica lotnicza o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, podzielona na cztery równe pola ze skrajami o naprzemiennych barwach. Znak wojskowy statków powietrznych.
Flaga lotnisk (lądowisk) wojskowych Flaga lotnisk (lądowisk) wojskowych Prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Pośrodku białego pasa jest umieszczone godło Rzeczypospolitej Polskiej. W części białego pasa, pomiędzy godłem Rzeczypospolitej Polskiej a brzegiem przydrzewcowym, jest umieszczona szachownica lotnicza.
Stosunek: 5:8
Podnoszona przy stanowisku dowodzenia na stałych i polowych lotniskach (lądowiskach) wojskowych.

Wojska Specjalne

Wygląd Nazwa Konstrukcja Użycie
Flaga Wojsk Specjalnych Flaga Wojsk Specjalnych Prostokątny płat tkaniny czerwonej o barwie Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku płata flagi jest umieszczony wizerunek Orła Wojsk Specjalnych.
Stosunek: 10:21
Flaga Sił Specjalnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ich znakiem honorowym. Uroczyste podniesienie flagi ma miejsce podczas wojskowych świąt; wizyt wysokich władz cywilnych, wojskowych lub przedstawicieli innych państw. Wznoszona razem z flagami pozostałych rodzajów Sił Zbrojnych w dniu 15 sierpnia, z okazji uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Flagi innych służb mundurowych

Wygląd Nazwa Konstrukcja Użycie
Flaga Straży Granicznej płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej w kształcie prostokąta, którego stosunek szerokości do długości wynosi 1:1,8. Pośrodku długości białego pasa umieszczone jest godło Rzeczypospolitej Polskiej. Stosunek wysokości godła do szerokości płata tkaniny wynosi 2:5. Płat tkaniny posiada zielone obramowanie, którego szerokość w stosunku do szerokości płata tkaniny wynosi 1:9. Flaga podniesiona na jednostce pływającej Straży Granicznej jest znakiem przynależności tej jednostki do Straży Granicznej. Flagę podnoszą jednostki pływające w czasie wykonywania zadań.
Flaga Policji Flaga Policji Płat tkaniny w kolorze błękitnym w kształcie prostokąta, którego stosunek szerokości do długości wynosi 1:1,8. Pośrodku prostokąta umieszczona jest gwiazda policyjna z oznaczeniem specjalistycznym jednostki pływającej Policji. Stosunek wysokości gwiazdy do szerokości płata tkaniny wynosi 3:5. Flaga Policji podniesiona na jednostce pływającej Policji jest znakiem przynależności tej jednostki do Policji realizującej zadania ustawowe na morzu terytorialnym, morskich wodach wewnętrznych i wodach śródlądowych.

Flagi statków morskich pełniących specjalną służbę państwową

Wygląd Nazwa Konstrukcja Użycie
Flaga statku hydrograficznego i dozorczego urzędu morskiego Flaga statku hydrograficznego i dozorczego urzędu morskiego Prostokątny płat tkaniny o trzech poziomych pasach równoległych. Stosunek szerokości do długości flagi wynosi 5:8, a stosunek szerokości pasa przebiegającego przez środek płata do szerokości flagi wynosi 1:5; pośrodku płata znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczone na tle kotwicy w kolorze złotożółtym; pas środkowy nie dochodzi do godła na odległość równą połowie jego szerokości, po obu stronach tarczy; stosunek wysokości kotwicy wraz z rysunkiem godła do szerokości płata wynosi 3:5. Kolor pasa środkowego jest zależny od rodzaju służby pełnionej przez daną jednostkę, gdzie:
 • w przypadku statku hydrograficznego i dozorczego urzędu morskiego pas przebiegający przez środek płata jest koloru niebieskiego,
 • w przypadku statku ratowniczego oraz specjalnego statku do zwalczania zanieczyszczeń pas przebiegający przez środek płata jest koloru pomarańczowego,
 • w przypadku statku używanego wyłącznie do łamania lodów pas przebiegający przez środek płata jest koloru fioletowego,
 • w przypadku statku pilotowego pas przebiegający przez środek płata jest koloru popielatego,
 • w przypadku statku pożarniczego pas przebiegający przez środek płata jest koloru czerwonego,
 • w przypadku statku szkolnego pas przebiegający przez środek płata jest koloru czarnego,
 • w przypadku statku celnego pas przebiegający przez środek płata jest koloru zielonego,
 • w przypadku statku sanitarnego pas przebiegający przez środek płata jest koloru żółtego,
 • w przypadku statku telekomunikacyjnego pas przebiegający przez środek płata jest koloru brązowego.
Flagę oznaczającą pełnioną specjalną służbę państwową podnoszą statki pełniące tę służbę, tylko w czasie jej pełnienia.
Flaga statku ratowniczego oraz specjalnego statku do zwalczania zanieczyszczeń Flaga statku ratowniczego oraz specjalnego statku do zwalczania zanieczyszczeń
Flaga statku używanego wyłącznie do łamania lodów Flaga statku używanego wyłącznie do łamania lodów
Flaga statku pilotowego Flaga statku pilotowego
Flaga statku pożarniczego Flaga statku pożarniczego
Flaga statku szkolnego Flaga statku szkolnego
Flaga statku celnego Flaga statku celnego
Flaga statku sanitarnego Flaga statku sanitarnego
Flaga statku telekomunikacyjnego Flaga statku telekomunikacyjnego

Flagi historyczne

Wygląd Nazwa Lata używania Opis
Flaga Królestwo Polskiego (Kongresowego) Flaga Królestwa Polskiego (Kongresowego) 1815-1830 Cesarska chorągiew (sztandar) Królestwa Polskiego używana na lądzie.
Bandera rufowa wiślanej wojennej flotylli rzecznej Królestwo Polskiego (Kongresowego) Bandera wojenna flotylli wiślanej Królestwa Polskiego (Kongresowego) do 1833 Bandera rufowa wiślanej wojennej flotylli rzecznej Królestwa Polskiego do 1833 roku.
Flaga Powstania Styczniowego Flaga Powstania Styczniowego 1863-1864 W powstaniu styczniowym używane były różne flagi (także biało-czerwone).

Jednak w gronie szerzej stosowanych znajdowały się flagi biało-karmazynowo-granatowe, jako flagi rewolucyjne i demokratyczne, których barwy nawiązywały do rewolucyjnych kolorów Francji, ale odcień czerwieni i koloru niebieskiego miał podkreślać ich narodowy charakter. Na flagach umieszczano herb Rzeczypospolitej ustanowiony przez władze powstańcze

Bandery historyczne

Wygląd Nazwa Lata używania Opis
Polska bandera z XVI wieku (wygląd prawdopodobny) XVI wiek Najstarszy zachowany wizerunek polskiej bandery. Powstał na podstawie obrazu Okręt Kościoła. Do końca nie wiadomo czy wizerunek oparty jest na rzeczywistej banderze, czy powstał w wyobraźni malarza, choć z całą pewnością w momencie powstawania obrazu (w drugiej poł. XVI wieku) istniała polska bandera z widniejącym na niej Orłem Białym.
Proporzec kaperski Proporzec kaperski; Proporzec bojowy Znak używany w XVI wieku przez królewskich kaprów (polskich korsarzy), później także przez okręty wojenne polskiej floty (np. w bitwie pod Oliwą, 1627).
Istniały także wersje, w których ramię z tasakiem marynarskim wysuwało się z obłoku.
Wzór bandery opracowany przez polskich marynarzy z przeznaczeniem dla okrętów wojennych 1918 Bandera podniesiona w roku 1918 przez statek Polonia. Później zmieniona.
Bandera statku Polonia 1918-1920

II Rzeczpospolita

Wygląd Nazwa Lata używania Opis
Flaga Polski Flaga Polski 1919-obecnie Zatwierdzona przez Sejm 1 sierpnia 1919.
Flaga i ustalone proporcje flagi (5:8) obowiązują do dzisiaj. Urzędowa broszura z 1921 przedstawiała czerwień na fladze o odcieniu karmazynowym.
Flaga Polski Flaga Polski 1919-1930 Zatwierdzona przez Sejm 1 sierpnia 1919.
Na lądzie – flaga poselstw i konsulatów używana za granicą.

Na morzu – bandera handlowa.

Flaga poselstw i konsulatów za granicą Flaga poselstw i konsulatów za granicą 1927-1944 (przez Rząd RP na uchodźstwie do 1990) W grudniu 1927 zmieniono rysunek Orła Białego w herbie Polski i ustalono, że czerwień ma mieć odcień cynobru (dotyczy to także innych flag).
Flaga zniesiona przez komunistyczne władze po II wojnie światowej. Używana przez Rząd RP na uchodźstwie i przez Polonię amerykańską.

Polska Rzeczpospolita Ludowa

Wygląd Nazwa Lata używania Opis
Flaga państwowa Polski Flaga państwowa Polski 1944-1980 Odcień czerwieni – cynober zmieniony w 1980 na ustalony według współrzędnych trójchromatycznych.
Flaga państwowa Polski Flaga państwowa Polski 1944-1980 Używana za granicą jako flaga przedstawicielstw dyplomatycznych
Bandery i flagi Marynarki Wojennej PRL
Wygląd Nazwa Lata używania Opis
Bandera wojenna Bandera wojenna
Bandera wojsk obrony ogranicza Bandera Wojsk Obrony Pogranicza 1953-1990
Proporzec Marynarki Wojennej Proporzec Marynarki Wojennej 1946-1955
Flaga Jednostek Nadbrzeżnych Marynarki Wojennej Flaga Jednostek Nadbrzeżnych Marynarki Wojennej 1961-1990 Powstał w 1955; pierwotnie miał służyć jako proporzec Marynarki Wojennej. Ostatecznie nie był używany w tym celu.
Proporzec Marynarki Wojennej Proporzec Marynarki Wojennej 1927-1939
Bandera pomocniczych jednostek pływających Bandera pomocniczych jednostek pływających 1955-1993
Flaga lotnisk i lądowisk Marynarki Wojennej Flaga lotnisk i lądowisk Marynarki Wojennej

Bandery i flagi Marynarki Wojennej RP w latach 1928–1939/1945

Wygląd Nazwa Lata używania Opis
Bandera wojenna Bandera wojenna 1928-1945
Flaga wojskowych statków żeglugi śródlądowej Flaga wojskowych statków żeglugi śródlądowej 1930-1938
Flaga wojskowych statków żeglugi śródlądowej Flaga wojskowych statków żeglugi śródlądowej 1938-1939
Proporzec Marynarki Wojennej Proporzec Marynarki Wojennej 1919-1939, 1939-1946, 1955-1993
Znak dowódcy okrętu Znak dowódcy okrętu
Flagi rangowe i funkcyjne
Wygląd Nazwa Lata używania Opis
Flaga Ministra Spraw Wojskowych Flaga Ministra Spraw Wojskowych 1928-1945
Flaga szefa kierownictwa Marynarki Wojennej Flaga szefa kierownictwa Marynarki Wojennej 1928-1945
Flaga Generała 1928-1945
Flaga Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych Flaga Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych 1937-1939
Proporczyki
Wygląd Nazwa Lata używania Opis
Proporczyk prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1928-1945
Proporczyk komandora 1928-1945
Proporczyk dowódcy flotylli Proporczyk dowódcy flotylli 1928-1945
Proporczyk dowódcy obrony wybrzeża Proporczyk dowódcy obrony wybrzeża 1928-1945
Proporczyk dowódcy dywizjonu Proporczyk dowódcy dywizjonu 1928-1945

Historyczne flagi lotnictwa

Wygląd Nazwa Lata używania Opis
Flaga aeronautyczna Flaga aeronautyczna 1920-1928
Flaga wojskowych portów lotniczych 1930-1938
Flaga balonowa 1930-1938 Wprowadzona na podstawie rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1930. Zawieszana na osprzęcie linowym każdego wzlatującego balonu wojsk balonowych. Używana od 13 marca 1930 do 28 stycznia 1938.
Flaga wojskowych portów lotniczych
Wojskowa flaga balonowa
1938-1945
Flaga lotnictwa wojskowego Flaga lotnictwa wojskowego 1955-1959
Flaga lotnictwa wojskowego Flaga lotnictwa wojskowego 1959-1980
Flaga lotnictwa Morskiego Wojsk Obrony Pogranicza Flaga lotnictwa Morskiego Wojsk Obrony Pogranicza 1959-1980
Flaga lotnisk i lądowisk Marynarki Wojennej Flaga lotnisk i lądowisk Marynarki Wojennej 1959-1980
Szachownica lotnicza
Wygląd Nazwa Lata używania Opis
Szachownica lotnicza Szachownica lotnicza 1918-1921
Szachownica lotnicza Szachownica lotnicza 1921-1993
Szachownica lotnicza Szachownica lotnicza od 1993
Szachownica lotnicza SG Szachownica lotnicza Straży Granicznej od 2000 (?)

Zobacz też

Przypisy

 1. Alfred Znamierowski, Stworzony do chwały, Bydgoszcz 1995.
 2. a b c d Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 155).
 3. Art. 8 i 9 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. „(Dz.U. z 2024 r. poz. 155)”. brak numeru strony
 4. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2009 r. nr 82, poz. 689).
 5. a b c d e f g h i j k l Ustawa z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1351).
 6. Eugeniusz Koczorowski, Jerzy Koziarski, Ryszard Pluta: Zwyczaje i ceremoniał morski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1972, s. 291.
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wzoru flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej (Dz.U. z 2011 r. nr 85, poz. 463).
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie wzoru flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Policji (Dz.U. z 2005 r. nr 84, poz. 724).
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2005 r. w sprawie wzorów flag dla statków morskich na oznaczenie pełnionej specjalnej służby państwowej oraz okoliczności i warunków ich podnoszenia (Dz.U. z 2005 r. nr 235, poz. 1998).
 10. Басов А.Н., История военно-морских флагов, 2003, s. 69.
Wojsko Polskie
Średniowiecze
Nowożytność
1795–1920
od 1920
Symbole narodowe Polski
Konstytucyjne
Militarne
Nazwy i kody
Polskatematy i zagadnienia
Historia
Geografia
Prawo i ustrój polityczny
Demografia,
bezpieczeństwo
i życie społeczne
Kultura
Gospodarka