Kalendarium historii Polski

Wygląd przypnij ukryj

Kalendarium historii Polski – uporządkowany chronologicznie, począwszy od czasów najdawniejszych aż do współczesności, wykaz dat i wydarzeń z historii Polski.

Czasy najdawniejsze

Panowanie Piastów

Mieszko I Bolesław Chrobry Mieszko II Kazimierz Odnowiciel Bolesław Śmiały Władysław Herman Bolesław Krzywousty Władysław Wygnaniec Bolesław Kędzierzawy Mieszko Stary Kazimierz Sprawiedliwy Leszek Biały Władysław Laskonogi Henryk Brodaty Konrad Mazowiecki Henryk Pobożny Bolesław Wstydliwy Przemysł II Wacław II Wacław III Władysław Łokietek Kazimierz Wielki

Panowanie Mieszka I (ok. 960–992)

Panowanie Bolesława Chrobrego (992–1025)

Panowanie Mieszka II Lamberta (1025–1031)

Panowanie Kazimierza Odnowiciela (1034–1058)

Panowanie Bolesława II Szczodrego (1058–1079)

Panowanie Władysława I Hermana (1079–1102)

Panowanie Bolesława III Krzywoustego (1102–1138)

Rozbicie dzielnicowe (1138–1320)

Panowanie Władysława Łokietka (1320–1333)

Panowanie Kazimierza Wielkiego (1333–1370)

Panowanie Andegawenów

Ludwik Węgierski Jadwiga Andegaweńska

Panowanie Jagiellonów

Panowanie Władysława Jagiełły (1386–1434)

Władysław Jagiełło Władysław Warneńczyk Kazimierz Jagiellończyk Jan Olbracht Aleksander Jagiellończyk Zygmunt Stary Zygmunt August

Panowanie Władysława Warneńczyka (1434–1444)

Panowanie Kazimierza Jagiellończyka (1447–1492)

Panowanie Jana Olbrachta (1492–1501)

Panowanie Aleksandra Jagiellończyka (1501–1506)

Panowanie Zygmunta Starego (1506–1548)

Panowanie Zygmunta Augusta (1548–1572)

Panowanie królów elekcyjnych

Henryk Walezy Stefan Batory Zygmunt Waza Władysław Waza Jan Kazimierz Michał Korybut Wiśniowiecki Jan III Sobieski August II Sas Stanisław Leszczyński August III Sas Stanisław August Poniatowski

Bezkrólewie (1572–1573)

Panowanie Henryka Walezego (1573–1574)

Panowanie Stefana Batorego (1575–1586)

Panowanie Zygmunta Wazy (1587–1632)

Panowanie Władysława Wazy (1632–1648)

Panowanie Jana Kazimierza Wazy (1648–1668)

Panowanie Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669–1673)

Panowanie Jana III Sobieskiego (1674–1696)

Panowanie Augusta II Mocnego (1697–1704)

Panowanie Stanisława Leszczyńskiego (1704–1709)

Panowanie Augusta II Mocnego (1709–1733)

wojna o sukcesję polską i panowanie Augusta III Sasa (1733–1763)

Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764–1795)

Rozbiory Polski

Okres zaborów

Księstwo Warszawskie

Pierwsze lata zaborów (1795–1815)

Królestwo Polskie (1815–1918)

Kongresowe Królestwo Polskie

 • 20 maja 1815 – Aleksander I powołał Rząd Tymczasowy i Tymczasową Radę Stanu Królestwa Polskiego
 • 27 listopada 1815 – Aleksander I nadał konstytucję Królestwu Polskiemu
 • 19 listopada 1816 – Aleksander I założył Królewski Uniwersytet Warszawski
 • 1816 – w Wilnie powstało Towarzystwo Filomatów
 • 15 października 1817 – w Szwajcarii zmarł Tadeusz Kościuszko
 • 1817 – Józef Maksymilian Ossoliński zakłada Zakład Narodowy (zwany Ossolineum)
 • 3 maja 1819 – major Walerian Łukasiński założył w Warszawie Wolnomularstwo Narodowe, organizację dążącą do zjednoczenia ziem polskich
 • 1 maja 1821 – powstała organizacja spiskowa Towarzystwo Patriotyczne
 • 1821 – Towarzystwo Filomatów zmieniło nazwę na Towarzystwo Filaretów
 • 1822 – w Wilnie ukazały się Ballady i romanse Adama Mickiewicza
 • październik 1822 – aresztowano Waleriana Łukasińskiego i innych przywódców Towarzystwa Patriotycznego
 • 8 kwietnia 1823 – w zaborze pruskim przeprowadzono reformę uwłaszczeniową
 • 1823–1824 – aresztowano wileńskich filomatów i filaretów
 • 1 grudnia 1825 – zmarł car Aleksander I, tron rosyjski i polski objął jego brat Mikołaj I
 • 1826–1828 – przeprowadzono proces sądowy przeciwko Towarzystwu Patriotycznemu
 • 29 stycznia 1828 – powstał Bank Polski
 • grudzień 1828 – Piotr Wysocki zakłada tajny Związek w Szkole Podchorążych Piechoty
 • 1828 – w Petersburgu ukazała się powieść poetycka Konrad Wallenrod Adama Mickiewicza
 • 17 marca 1830 – w warszawskim Teatrze Narodowym odbył się pierwszy koncert Fryderyka Chopina
 • 29/30 listopada 1830 – „noc listopadowa” – początek powstania listopadowego

 • 30 listopada 1830 – niepowodzeniem zakończył się zamach na wielkiego księcia Konstantego
 • 30 listopada 1830 – Rada Administracyjna powierzyła dowództwo nad wojskiem gen. Józefowi Chłopickiemu oraz rozpoczęła rozmowy z Konstantym
 • 3 grudnia 1830 – Rada Administracyjna przekształciła się w Rząd Tymczasowy
 • 3 grudnia 1830 – wielki książę Konstanty wycofał się z Królestwa Polskiego
 • 5 grudnia 1830 – generał Józef Chłopicki ogłosił się dyktatorem powstania
 • 18 grudnia 1830 – Sejm Królestwa Polskiego uznał powstanie za narodowe
 • 18 stycznia 1831 – generał Chłopicki złożył funkcję dyktatora powstania
 • 25 stycznia 1831 – sejm zdetronizował Mikołaja I
 • 30 stycznia 1831 – powstał Rząd Narodowy na czele z ks. Adamem Jerzym Czartoryskim
 • 5-6 lutego 1831 – siły rosyjskie wkroczyły do Królestwa Polskiego
 • 14 lutego 1831 – zwycięstwo wojsk polskich pod Stoczkiem
 • 19–20 lutego 1831 – zwycięstwo wojsk polskich pod Wawrem
 • 25 lutego 1831 – bitwa o Olszynkę Grochowską
 • 26 lutego 1831 – wodzem naczelnym powstania został gen. Jan Zygmunt Skrzynecki
 • 3 marca 1831 – wojska powstańcze zajęły Lublin i Zamość
 • marzec 1831 – wybuch powstania na Litwie
 • 31 marca 1831 – rozpoczęła się polska ofensywa według planu gen. Ignacego Prądzyńskiego
 • kwiecień 1831 – odbyła się nieudana wyprawa korpusu gen. Dwernickiego na Wołyń
 • 26 maja 1831 – klęska Polaków w bitwie pod Ostrołęką
 • 21 czerwca 1831 – Rząd Narodowy ogłosił pobór pospolitego ruszenia
 • lipiec – sierpień 1831 – armia rosyjska przekroczyła Wisłę i zajęła tereny na północny zachód od Warszawy
 • 17 sierpnia 1831 – nowym szefem rządu oraz głównodowodzącym wojskiem został gen. Jan Krukowiecki
 • 6–8 września 1831 – szturm Rosjan na Warszawę
 • 10 września 1831 – gen. Maciej Rybiński przejął dowództwo nad wojskiem
 • 5 października 1831 – armia polska przekroczyła granicę pruską: członkowie władz powstańczych udali się na emigrację
 • 21 października 1831 – twierdza Zamość kapitulowała: koniec powstania listopadowego

Okres do powstania styczniowego (1831–1863)

powstanie styczniowe (1863–1864)

Do wybuchu I wojny światowej (1864–1914)

I wojna światowa (1914–1918)

II Rzeczpospolita

Józef Piłsudski Gabriel Narutowicz Stanisław Wojciechowski Ignacy Mościcki

Demokratyczna II Rzeczpospolita (1918–1926)

Rządy sanacji (1926–1939)

II wojna światowa (1939–1945)

Polska Rzeczpospolita Ludowa

Rządy Bolesława Bieruta (1945–1956)

Bolesław Bierut

Rządy Władysława Gomułki (1956–1970)

Edward Ochab Władysław Gomułka

Rządy Edwarda Gierka (1970–1980)

Edward Gierek

Ostatnie lata komunizmu (1980–1989)

Wojciech Jaruzelski

III Rzeczpospolita

Transformacja (1989–2004)

Lech Wałęsa Aleksander Kwaśniewski

Polska w Unii Europejskiej (po 2004)

Lech Kaczyński Bronisław Komorowski Andrzej Duda

Zobacz też

Przypisy

 1. a b c d e f g h i Polska. Historia. Prahistoria, Encyklopedia PWN  .
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad Marek Borucki: Multimedialna Historia Polski od Mieszka I do Jana Pawła II. T. 1: Początki państwa polskiego 930–1039. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2006, s. 6–17. ISBN 978-83-60751-10-7.
 3. Andrzej Buko: Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej: odkrycia, hipotezy, interpretacje. Warszawa: Wydawnictwo „Trio”, 2005, s. 231. ISBN 83-7436-023-2.
 4. Praca zbiorowa: Ilustrowana kronika dziejów Polski. Poznań: Wydawnictwo Publicat, 2007, s. 6. ISBN 978-83-245-1478-6.
 5. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah Marek Borucki: Multimedialna Historia Polski od Mieszka I do Jana Pawła II. T. 2: Polska Piastów 1039–1200. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2006, s. 4–15. ISBN 83-909852-2-5.
 6. Bogusław Leśnodorski, Rozmowy z przeszłością. Dziesięć wieków Polski Wiedza Powszechna Warszawa 1970, s. 56.
 7. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah Marek Borucki: Multimedialna Historia Polski od Mieszka I do Jana Pawła II. T. 3: Rozbicie dzielnicowe 1200–1310. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2006, s. 4–21. ISBN 83-909852-3-3.
 8. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao Marek Borucki: Multimedialna Historia Polski od Mieszka I do Jana Pawła II. T. 4: Zjednoczenie 1310–1400. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2006, s. 4–21. ISBN 83-909852-4-1.
 9. a b c d Polska. Historia. Od początków do 1572, Encyklopedia PWN  .
 10. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar Marek Borucki: Multimedialna Historia Polski od Mieszka I do Jana Pawła II. T. 5: Początki Jagiellonów 1400–1447. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2006, s. 4–21. ISBN 83-909852-4-1.
 11. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an Marek Borucki: Multimedialna Historia Polski od Mieszka I do Jana Pawła II. T. 6: Wojna trzynastoletnia 1447–1510. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2006, s. 4–17. ISBN 83-909852-6-8.
 12. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai Marek Borucki: Multimedialna Historia Polski od Mieszka I do Jana Pawła II. T. 7: Złoty wiek 1510–1560. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2006, s. 4–23. ISBN 83-909852-7-6.
 13. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak Marek Borucki: Multimedialna Historia Polski od Mieszka I do Jana Pawła II. T. 8: Pierwsze elekcje 1560–1587. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2006, s. 4–19. ISBN 83-909852-8-4.
 14. M. Wrede, Warszawa i Zamek Królewski: na drodze do nowego centrum Rzeczypospolitej, w: Mówią Wieki Nr 7/2016, s. 29–33.
 15. a b c d e f g Polska. Historia. Królowie elekcyjni, Encyklopedia PWN  .
 16. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq Marek Borucki: Multimedialna Historia Polski od Mieszka I do Jana Pawła II. T. 9: Czas wojen 1587–1630. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2006, s. 4–19. ISBN 83-909852-9-2.
 17. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax Marek Borucki: Multimedialna Historia Polski od Mieszka I do Jana Pawła II. T. 10: Polska Wazów 1630–1668. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2006, s. 4–19. ISBN 83-909852-9-2.
 18. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av Marek Borucki: Multimedialna Historia Polski od Mieszka I do Jana Pawła II. T. 11: Rządy Sobieskiego 1669–1696. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2006, s. 4–23. ISBN 83-60669-08-2.
 19. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an Marek Borucki: Multimedialna Historia Polski od Mieszka I do Jana Pawła II. T. 12: Od Sasa do Lasa 1697–1763. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2006, s. 4–21. ISBN 83-60669-08-2.
 20. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq Marek Borucki: Multimedialna Historia Polski od Mieszka I do Jana Pawła II. T. 13: Ku naprawie Rzeczypospolitej 1764–1793. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2006, s. 4–21. ISBN 978-83-924561-3-1.
 21. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az Marek Borucki: Multimedialna Historia Polski od Mieszka I do Jana Pawła II. T. 14: Nadzieje i rozczarowania 1794–1815. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2006, s. 4–23. ISBN 978-83-924561-4-8.
 22. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, s. 161.
 23. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj Marek Borucki: Multimedialna Historia Polski od Mieszka I do Jana Pawła II. T. 15: Zrywy romantyczne 1815–1845. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2006, s. 4–21. ISBN 978-83-924561-5-5.
 24. a b c d e Polska. Historia. Ziemie polskie pod zaborami, Encyklopedia PWN  .
 25. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf Marek Borucki: Multimedialna Historia Polski od Mieszka I do Jana Pawła II. T. 16: Walka narodu trwa 1845–1864. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2006, s. 4–23. ISBN 978-83-924561-6-2.
 26. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w Marek Borucki: Multimedialna Historia Polski od Mieszka I do Jana Pawła II. T. 18: Walczyć czy pracować? 1864–1880. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2007, s. 4–11. ISBN 978-83-924561-7-9.
 27. a b c d e f g h i j k l m n o p q r Marek Borucki: Multimedialna Historia Polski od Mieszka I do Jana Pawła II. T. 18: Początki kapitalizmu 1880–1890. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2007, s. 4–9. ISBN 978-83-924561-8-6.
 28. a b c d e f g h i j k l m n o p q r Marek Borucki: Multimedialna Historia Polski od Mieszka I do Jana Pawła II. T. 19: Nadzieja w wojnie 1890–1918. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2007, s. 4–19. ISBN 978-83-924561-9-3.
 29. a b c d e f g h i j k l m n o Żuczkowski 2010 ↓, s. 473.
 30. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Żuczkowski 2010 ↓, s. 474.
 31. Polska. Historia. Pierwsza wojna światowa, Encyklopedia PWN  .
 32. a b c Dziurok i in. 2010 ↓, s. 474.
 33. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s AndrzejA. Nowak AndrzejA. (red.), Polska Wielka Księga Historii, Ożarów Mazowiecki: Wydawnictwo Olesiejuk, 2018, ISBN 978-83-274-8563-2 . Brak numerów stron w książce
 34. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v Żuczkowski 2010 ↓, s. 475.
 35. a b c d e f Polska. Historia. Druga Rzeczpospolita, Encyklopedia PWN  .
 36. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Żuczkowski 2010 ↓, s. 476.
 37. a b c d e f g h i j k l m n o p q Żuczkowski 2010 ↓, s. 477.
 38. a b c d e f g h i j k l m n o Żuczkowski 2010 ↓, s. 478.
 39. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Żuczkowski 2010 ↓, s. 479.
 40. a b c d e f g h i j k Żuczkowski 2010 ↓, s. 480.
 41. a b c d e f g h i j k l m n o Żuczkowski 2010 ↓, s. 481.
 42. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Żuczkowski 2010 ↓, s. 482.
 43. a b c d e f g h i Żuczkowski 2010 ↓, s. 483.
 44. a b c d e f g h i j k Żuczkowski 2010 ↓, s. 484.
 45. a b c d e f g h i j k l m Żuczkowski 2010 ↓, s. 485.
 46. a b c d e f g Żuczkowski 2010 ↓, s. 486.
 47. a b c d e f g h Żuczkowski 2010 ↓, s. 487.
 48. a b c d e f g h i j Żuczkowski 2010 ↓, s. 488.
 49. a b c d e f g h i j k Żuczkowski 2010 ↓, s. 489.
 50. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Żuczkowski 2010 ↓, s. 490.
 51. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap Marek Borucki: Multimedialna Historia Polski od Mieszka I do Jana Pawła II. T. 30: Epoka Jana Pawła II 1980–2005. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2007, s. 4–19. ISBN 978-83-60751-10-7.
 52. a b c d e f g h i j k l m n o Żuczkowski 2010 ↓, s. 491.
 53. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Oxford Wielka Encyklopedia Świata. T. 12. Poznań: Oxford Educational, 2005, s. 20-33 isbn = 83-7325-702-0.
 54. a b Żuczkowski 2010 ↓, s. 492.
 55. Spory o początek. W: Marek Borucki: Multimedialna Historia Polski od Mieszka I do Jana Pawła II. T. 30: Epoka Jana Pawła II 1980–2005. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2007, s. 38–39. ISBN 978-83-60751-10-7.
 56. a b c d e Konstytucja III Rzeczypospolitej. W: Marek Borucki: Multimedialna Historia Polski od Mieszka I do Jana Pawła II. T. 30: Epoka Jana Pawła II 1980–2005. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2007, s. 40–42. ISBN 978-83-60751-10-7.
 57. Eryk Bobiński, Janusz Żelaziński: Ocena przyczyn lipcowej powodzi na Odrze. Wnioski do programu ochrony przeciwpowodziowej w przyszłości. 1997-09-15. .
 58. Paweł Smoleński: Ustawa za łapówkę, czyli przychodzi Rywin do Michnika. Gazeta Wyborcza, 2002-12-26. .
 59. Europa, Europa.... W: Marek Borucki: Multimedialna Historia Polski od Mieszka I do Jana Pawła II. T. 30: Epoka Jana Pawła II 1980–2005. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2007, s. 47–48. ISBN 978-83-60751-10-7.
 60. Wybory 2005. Państwowa Komisja Wyborcza. .
 61. a b Wybory 2005. Państwowa Komisja Wyborcza. .
 62. Podsumowanie ekspertyzy komisji powołanej do zbadania przyczyn zawalenia się hali MTK w Katowicach. muratorplus.pl. .
 63. Umowa Stabilizacyjna pomiędzy Ligą Polskich Rodzin, Prawem i Sprawiedliwością oraz Samoobroną Rzeczpospolitej Polskiej. Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, 2006-02-03. .
 64. a b Koalicja zawarta, Lepper wraca do rządu. rp.pl, 2006-10-17. .
 65. Pierwsza pielgrzymka Benedykta XVI do Polski , Onet, 15 grudnia 2006  .
 66. Dz.U. 2014 poz. 1411. .
 67. Dymisja Marcinkiewicza w poniedziałek; J.Kaczyński na premiera. pb.pl, 2006-07-08. .
 68. Tomasz Kowalski: Posłuchaj nagrań rozmów Beger z Lipińskim i Mojzesowiczem. wiadomosci24.pl, 2006-09-26. .
 69. Geografia wyborcza. Państwowa Komisja Wyborcza. .
 70. Ratownicy dotarli do ciała 23 górnika. Wirtualna Polska, 2006-11-23. .
 71. a b c d Polska. Historia. Trzecia Rzeczpospolita, Encyklopedia PWN  .
 72. Katastrofa wojskowego samolotu CASA. TVN. .
 73. Dz.U. 2008 nr 62, poz. 388. .
 74. Mirosław Sobolewski: Międzynarodowe negocjacje w sprawie ochrony klimatu Co wynika z konferencji COP14 w Poznaniu?. Biuro Analiz Sejmowych, 2009-03-26. .
 75. Dz.U. 2009 nr 22, poz. 120. .
 76. Więcej ofiar pożaru w Kamieniu Pomorskim. TVN, 2009-04-30. .
 77. Dz.U. 2009 nr 37, poz. 287. .
 78. Former European Parliament Presidents , European Parliament / The President   (ang.).
 79. Ósma ofiara powodzi w Małopolsce. Wprost. .
 80. a b Wybory 2010: Wyniki głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza. .
 81. Oficjalny Raport Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. transport.gov.pl. . .
 82. UEFA EURO 2012 History maker. UEFA. . (ang.).
 83. NSP 2011 – wyniki. Główny Urząd Statystyczny. .
 84. Tadeusz Mazowiecki nie żyje. TVN, 2013-10-28. .
 85. Frekwencja wyborcza. Państwowa Komisja Wyborcza. .
 86. Wojciech Jaruzelski nie żyje. TVN, 2014-05-25. .
 87. Kraków: 25. rocznica wyborów 4 czerwca. krakow.naszemiasto.pl, 2014-06-04. .
 88. Cała rozmowa Belki z Sienkiewiczem. Wprost, 2014-06-19. .
 89. M.P. 2014 poz. 805. .
 90. Wybory Samorządowe 2014. Państwowa Komisja Wyborcza. .
 91. Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej. consilium.europa.eu. .
 92. a b Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zmiany obwieszczenia o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.. Państwowa Komisja Wyborcza, 2015-05-13. .
 93. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 maja 2015 r.. Państwowa Komisja Wyborcza, 2015-05-25. .
 94. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015. Państwowa Komisja Wyborcza, 2015-09-06. .
 95. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015. Państwowa Komisja Wyborcza, 2015-10-25. .
 96. Czesław Kiszczak nie żyje , fakt.pl, 2 kwietnia 2016  .
 97. Rząd Beaty Szydło uroczyście zaprzysiężony. „Stajemy dziś przed wami, jako jedni z was”. Polskie Radio, 2015-11-16. .
 98. Strajk nauczycieli 2019: Które szkoły i przedszkola biorą udział 18.04?. polskatimes.pl, 18 kwietnia 2019. .
 99. Strajk nauczycieli zawieszony. Sławomir Broniarz: Od dziś wchodzimy w nowy etap protestu, który będzie o wiele trudniejszy. tokfm. . (pol.).
 100. KlaudiaK. Stawska KlaudiaK., Wybory parlamentarne 2019: Wyniki wyborów do Europarlamentu. Jak głosowali Polacy? , tech.wp.pl, 28 maja 2019   (pol.).
 101. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 r. , sejmsenat2019.pkw.gov.pl   (pol.).
 102. a b Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. , pkw.gov.pl   (pol.).
 103. Poland Fears 'Major Incident' As Thousands Of Migrants Mass At Belarusian Border, „Radio Free Europe/Radio Liberty”, 8 listopada 2021   (ang.).
 104. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r. , wybory.gov.pl   (pol.).
 105. Posłowie wybrali Donalda Tuska na premiera. Sprawdź, kto i jak głosował , pap.pl  .

Bibliografia

Polskatematy i zagadnienia
Historia
Geografia
Prawo i ustrój polityczny
Demografia,
bezpieczeństwo
i życie społeczne
Kultura
Gospodarka
Kalendaria państw Europy

Europa

Historia Polski
Państwo polskie
Polska pod zaborami
Polska podczas II wojny światowej
Kalendarium
Działami
Pozostałe