Inflacja bazowa

Wygląd przypnij ukryj

Inflacja bazowa – uproszczona miara prezentująca kształtowanie się inflacji po wyłączeniu zmian uznawanych za pozostające poza oddziaływaniem polityki pieniężnej.

Cechy inflacji bazowej:

NBP oblicza i publikuje następujące miary inflacji bazowej:

Przypisy

  1. Wystąpienie pokontrolne: P/21/002 – Wykonanie założeń polityki pieniężnej w 2020 r., s. 7.
  2. Metodyka obliczania miar inflacji bazowej publikowanych przez Narodowy Bank Polski, Narodowy Bank Polski, s. 3.
  3. Metodyka obliczania miar inflacji bazowej publikowanych przez Narodowy Bank Polski, Narodowy Bank Polski, s. 4.
  4. Leksykon budżetowy , Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  .