Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Wygląd przypnij ukryj Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Logo
Status prawny

spółka akcyjna

Lokalizacja

Warszawa

Kapitalizacja

1,12 bln PLN (28.06.2022)

Liczba spółek

420 (28.06.2022)

Główne indeksy

WIG, WIG20, WIG30, WIG250, TBSP. Index

Strona internetowa
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Ilustracja
Centrum Giełdowe przy ul. Książęcej 4, siedziba Giełdy Papierów Wartościowych
Państwo

 Polska

Adres

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

Data założenia

12 maja 1817
2 stycznia 1921
12 kwietnia 1991

Forma prawna

spółka akcyjna

Prezes

Tomasz Bardziłowski

Przewodniczący rady nadzorczej

Iwona Sroka

Udziałowcy

Skarb Państwa

Nr KRS

0000082312

Zatrudnienie

371 (2014)

Giełda

GPW Warszawa

ISIN

PLGPW0000017

Symbol akcji

GPW

Dane finansowe
Przychody

336,01 mln PLN (2019)

Wynik operacyjny

156,3 mln PLN (2019)

Wynik netto

119,3 mln PLN (2019)

Aktywa

1 256,8 mln PLN (2019)

Kapitał własny

887,8 mln PLN (2019)

Położenie na mapie WarszawyMapa konturowa Warszawy, w centrum znajduje się punkt z opisem „Siedziba GPW”Siedziba GPWSiedziba GPW
Położenie na mapie PolskiMapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Siedziba GPW”Siedziba GPWSiedziba GPW
Położenie na mapie województwa mazowieckiegoMapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Siedziba GPW”Siedziba GPWSiedziba GPW
Ziemia52°13′48,3″N 21°01′24,9″E/52,230083 21,023583
Strona internetowa
Pałac Saski przed przebudową – pierwsza siedziba giełdy, centrum handlu od 1817 do 1828; budynek zniszczony w 1944 Gmach Giełdy i Banku Polskiego na rogu placu Bankowego i ul. Elektoralnej, siedziba giełdy od 1828 do 1876 Gmach przy ul. Królewskiej 14, siedziba giełdy od 1876 do II wojny światowej, kompletnie zniszczony podczas działań wojennych Centrum Bankowo-Finansowe, była siedziba Giełdy Papierów Wartościowych. Budynek wzniesiony w latach 1948–1952 jako siedziba Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) – polska giełda papierów wartościowych z siedzibą w Warszawie, publiczna spółka akcyjna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego.

Obrót na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie regulowany jest przez regulamin giełdy, szczegółowe zasady obrotu giełdowego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz ustawy:

Warszawska giełda jest głównym elementem rynku wtórnego i oprócz Głównego Rynku prowadzi rynek małych spółek NewConnect, rynek obligacji Catalyst oraz rynek energii poee. Handel na rynku wtórnym odbywa się za pośrednictwem członków giełdy.

Najważniejszymi indeksami giełdowymi głównego rynku są: WIG, WIG20, MWIG40 i SWIG80.

Według stanu na 28 czerwca 2022 na GPW notowane były akcje 420 spółek (w tym 45 zagranicznych). Ich łączna kapitalizacja wynosiła ponad 1,12 bln złotych, z czego 561,6 mld przypadało na spółki krajowe, a 563,1 mld na spółki zagraniczne.

Struktura

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie została utworzona przez Skarb Państwa jako spółka akcyjna.

Władzami spółki są:

Zarząd poza uprawnieniami i obowiązkami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych, dopuszcza do obrotu giełdowego papiery wartościowe, określa zasady wprowadzania papierów wartościowych do obrotu, nadzoruje działalność maklerów giełdowych i członków giełdy w zakresie obrotu giełdowego. Zarząd giełdy składa się z czterech osób. Pracami zarządu kieruje prezes zarządu wybrany przez walne zgromadzenie.

Prezesi giełdy

Rada Nadzorcza

Zarząd

Byli członkowie Rady Nadzorczej GPW

Byli członkowie Zarządu GPW

Grupa kapitałowa GPW

Spółki zależne

Spółki stowarzyszone

Harmonogram sesji

Harmonogram notowań ciągłych na GPW

Harmonogram notowań ciągłych dla kontraktów terminowych na GPW

Harmonogram notowań jednolitych na GPW

Spółki notowane na GPW

Instrumenty finansowe notowane na giełdzie

Ważniejsze wydarzenia

 1. o obrocie instrumentami finansowymi,
 2. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 3. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,

które zastąpiły dotychczas obowiązującą ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Logo

Logo spółki składa się z trzech geometrycznie uproszczonych liter „GPW” połączonych w sposób przypominający giełdowy wykres.

Wpływ rynków światowych na GPW w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podobnie jak każda inna nie jest odosobnionym, czy też wyizolowanym tworem uzależnionym tylko od sytuacji gospodarczej w kraju oraz kondycji notowanych na niej spółek. Znaczny wpływ na warszawskie indeksy giełdowe mają notowania na zagranicznych giełdach – przede wszystkim duży wpływ mają amerykańska giełda papierów wartościowych w Nowym Jorku (NYSE) oraz giełdy w Europie Zachodniej, szczególnie w takich państwach Unii Europejskiej jak Niemcy – (FWB), a wcześniej również Wielka Brytania– (LSE). Duże znaczenie mają również kondycja gospodarki światowej i istotne wydarzenia gospodarcze dotyczące krajów rozwiniętych i rozwijających się.

Zobacz też

Uwagi

 1. a b c d e f Grupa kapitałowa GPW.

Przypisy

 1. a b c d Statystyki. .
 2. Jako Giełda Kupiecka, od stycznia 1873 Giełda Warszawska.
 3. Zamknięta 4 sierpnia 1914.
 4. Jako Giełda Pieniężna w Warszawie.
 5. Główny Rynek GPW – Władze spółki. gpw.pl. .
 6. Pracownicy. . (pol. • ang.).
 7. a b c d e Raport za 2019. .
 8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 646).
 9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1983).
 10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 188).
 11. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 135).
 12. Adam Maciejewski nowym prezesem GPW. Bankier24. .
 13. Zgoda KNF na objęcie przez Małgorzatę Zaleską stanowiska prezesa GPW. .
 14. a b Dostarczenie zgody Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian w składzie Zarządu Giełdy , GPW, 29 marca 2024  (pol.).
 15. Główny Rynek GPW – Władze spółki. .pl. .
 16. Władze spółki , GPW  (pol.).
 17. Struktura Grupy Kapitałowej GPW. raportrocznygpw.pl. . (pol. • ang.).
 18. a b c d Hubert Kozieł: 200 lat temu powstała pierwsza giełda papierów wartościowych w Warszawie. .
 19. a b c Dawid Krawczyk. Jak w Domu Partii skończył się komunizm. „Gazeta Stołeczna”, s. 12, 16 kwietnia 2021. 
 20. Request Rejected.
 21. Futures: Rynek żegna się ze starymi pochodnymi (dostęp 2014-07-12).
 22. Główny Rynek GPW – Zmiana kroku notowania. www.gpw.pl. .
 23. GPW, GPW kupuje Armeńską Giełdę Papierów Wartościowych , 29 czerwca 2022 .
 24. Jak inwestować na giełdzie? + Opinie Forum 2020. www.poradniki.zgora.pl. .

Linki zewnętrzne

Spółki giełdowe wchodzące w skład indeksu WIG-ESG
Indeksy giełdowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Główne indeksy giełdowe
Indeksy narodowe
Indeksy sektorowe
Indeksy pochodne
Historyczne indeksy giełdowe
Spółki giełdowe wchodzące w skład indeksu mWIG40
Spółki giełdowe wchodzące w skład indeksu mWIG40TR
Spółki giełdowe wchodzące w skład indeksu WIG140
Spółki giełdowe wchodzące w skład indeksu WIG
Polskatematy i zagadnienia
Historia
Geografia
Prawo i ustrój polityczny
Demografia,
bezpieczeństwo
i życie społeczne
Kultura
Gospodarka
Kontrola autorytatywna (giełda papierów wartościowych):Encyklopedia internetowa: