Bank i Kredyt

Wygląd przypnij ukryj „Bank i Kredyt”
Częstotliwość

dwumiesięcznik

Państwo

 Polska

Wydawca

Narodowy Bank Polski

Organ prasowy

Narodowy Bank Polski

Tematyka

naukowa

Język

polski, angielski

Pierwszy numer

1970

Redaktor naczelny

Feliks Grądalski

Średni nakład

300 egz.

Format

A5, cyfrowy A4

Liczba stron

80-120

ISSN

0137-5520

Strona internetowa

Bank i Kredyt – czasopismo naukowe wydawane przez Narodowy Bank Polski. w którym publikowane są artykuły z dziedziny ekonomii i finansów.

Redakcja preferuje prace, w których analizowane są mechanizmy ekonomiczne, w szczególności procesy pieniężne, funkcjonowanie rynków finansowych i instytucji finansowych oraz ich wpływ na gospodarkę. Artykuły mogą mieć charakter zarówno empiryczny, jak i teoretyczny.

„Bank i Kredyt” jest indeksowany w międzynarodowej bazie naukowej Scopus. Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki z przyznaną liczbą 100 punktów.

Redakcja

Rada Naukowa

Przypisy

  1. WorldCat.
  2. O nas. bankikredyt.nbp.pl. .
  3. Bank i Kredyt , bankikredyt.nbp.pl  .
  4. http://www1.ciniba.edu.pl/czasopisma/czasop_full.asp?id=1566.
  5. Ministerstwo Edukacji i Nauki: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. 18 lipca 2023. .
  6. a b Bank i Kredyt , bankikredyt.nbp.pl  .

Linki zewnętrzne

Kontrola autorytatywna: