Bank Ochrony Środowiska

Wygląd przypnij ukryj Bank Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna
Ilustracja
Siedziba Banku Ochrony Środowiska w Warszawie
Forma prawna

spółka akcyjna

Data założenia

1991

Państwo

 Polska

Adres

ul. Żelazna 32
00-832 Warszawa

Nr KRS

0000015525

Prezes

Bartosz Kublik (p.o.)

Rodzaj banku

bank uniwersalny

Kapitał własny

628 732 450 zł

Giełda

GPW

ISIN

PLBOS0000019

Symbol akcji

BOS

Strona internetowa
Logotyp Banku Ochrony Środowiska

Bank Ochrony Środowiska S.A. – bank komercyjny z siedzibą w Warszawie. Istnieje od 1991 roku.

Instytucja finansowa oferująca m.in. kredyty na przedsięwzięcia proekologiczne, termomodernizację, na instalacje gazowe w obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenach wiejskich, zakup sadzonek roślin na biomasę oraz na zakup i montaż urządzeń służących ochronie środowiska, na przykład oszczędności wody, energii elektrycznej, zagospodarowaniu odpadów czy uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków. Bank oferuje pomoc samorządom i przedsiębiorstwom w staraniu się o uzyskanie dofinansowania z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Od 1997 jego akcje są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (58,05% ogólnej liczby głosów).

Od 5 maja 2014 prezesem banku był Dariusz Daniluk. 15 lutego 2016 zastąpił go pełniący obowiązki prezesa Sławomir Zawadzki, którego jednak po miesiącu zastąpił Stanisław Kluza, formalnie mianowany na stanowisko wiceprezesa pełniącego obowiązki prezesa. 7 grudnia 2016 Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Stanisława Kluzy na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Od 16 czerwca 2017 pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu BOŚ był Bogusław Białowąs. 8 listopada 2017 Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska podjęła uchwałę o powołaniu Bogusława Białowąsa na stanowiska Prezesa Zarządu BOŚ. Funkcję tę pełnił do 17 czerwca 2020.

18 czerwca 2020 Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska oddelegowała swojego członka Emila Ślązaka na stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu BOŚ. 04 Kwietnia 2024 Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska powołała na stanowisko wiceprezesa Bartosza Krzysztofa Kublika i powierzyła mu kierowanie pracami zarządu.

Akcjonariat

Akcjonariusz Udział

w kapitale zakładowym (%)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 58,05
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 8,61
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych 5,54
Akcje w wolnym obrocie (GPW) 27,80

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

W skład Grupy Kapitałowej Banku wchodzi Dom Maklerski BOŚ. W listopadzie 2009 r., DM BOŚ uruchomił platformę BossaFX do obsługi transakcji na rynku forex. W 2010 r. wprowadził także narzędzie bossaAPI umożliwiające komunikację zewnętrznego oprogramowania inwestora z serwisem transakcyjnym bossa.pl.

Przypisy

 1. BOŚ BANK , bosbank.pl  .
 2. Bank Ochrony Środowiska w Krajowym Rejestrze Sądownictwa.
 3. JanuszJ. Żurek JanuszJ., Ochrona środowiska w Polsce: informator o przepisach prawnych, procedurach administracyjnych i instytucjach, Instytut Ochrony Środowiska, 1995, s. 157–158, ISBN 978-83-85805-20-5 .1 stycznia
 4. a b MariaM. Gabryś MariaM., Tradycyjne i nowe produkty bankowe dla inwestorów w ochronie środowiska, AdamA. Nalepka (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU, 2008, s. 309–310, ISBN 978-83-88421-57-0 .1 stycznia
 5. Bankier.pl (autor korporatywny), Akcjonariat – Bank Ochrony Środowiska SA (BOS) – Giełda , Bankier.pl  .
 6. a b Akcjonariat , BOŚ BANK  .
 7. KatarzynaK. Walterska KatarzynaK., Dariusz Daniluk wrócił do bankowości, nie jest już prezesem Trade Trans, „Wirtualny Nowy Przemysł”, wnp.pl, 10 maja 2014  .
 8. Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A. , GPWInfoStrefa.pl, 15 lutego 2016  .
 9. BOŚ: Stanisław Kluza wiceprezesem i pełniącym obowiązki prezesa banku , Wyborcza.pl, 18 marca 2016  .
 10. PiotrP. Lemberg PiotrP., Rzecznik Prasowy Bank Ochrony ŚrodowiskaR.P.B.O.Ś. S.A. Rzecznik Prasowy Bank Ochrony ŚrodowiskaR.P.B.O.Ś., Informacja prasowa – 7 grudnia 2016 – Zgoda KNF na powołanie Stanisława Kluzy na Prezesa BOŚ, 14 grudnia 2016 .brak strony (książka)
 11. PiotrP. Lemberg PiotrP., Rzecznik Prasowy BOŚR.P.B. Banku Rzecznik Prasowy BOŚR.P.B., Informacja prasowa, 6 czerwca 2017 .brak strony (książka)
 12. PiotrP. Lemberg PiotrP., Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska podjęła uchwałę o powołaniu Bogusława Białowąsa na stanowisko Prezesa Zarządu BOŚ , 8 listopada 2017  .
 13. Emil Ślązak ponownie p.o. prezesem BOŚ , pb.pl   (pol.).
 14. Bank Ochrony Środowiska powołał nowego prezesa. Kogo? , www.gazetaprawna.pl, 4 kwietnia 2024   (pol.).
 15. DM BOŚ wprowadza bossaAPI, „Bankier.pl”  .
Lista banków działających w Polsce

Bank centralny: Narodowy Bank Polski

Banki w formie spółki akcyjnej
Banki państwowe
Banki hipoteczne
Banki w upadłości
Banki w likwidacji
Zrzeszenia banków spółdzielczych
Spółki giełdowe wchodzące w skład indeksu WIG140
Spółki giełdowe wchodzące w skład indeksu WIG
Kontrola autorytatywna (biznes):