Środek płatniczy

Wygląd przypnij ukryj

Środek płatniczy – banknoty i monety nominowane w określonej walucie, które są używane i powszechnie akceptowane przy dokonywaniu płatności na terenie danego państwa.

Współcześnie emitentem prawnych środków płatniczych jest bank centralny.

Zobacz też

Bibliografia

Kontrola autorytatywna (weksel):